Lataa pdf...
Tutkintomuodot

Ammatilliset tutkinnot suoritetaan ammattitaidon hankintatavasta riippumattomina näyttötutkintoina. Näyttötutkinnon suorittaminen ei siis aina edellytä koulutusta, mutta tavallisesti tutkinnot suoritetaan osana tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä. Yhteisiä tutkinnon osia on kolme ja niiden laajuus on yhteensä 35 osaamispistettä. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta. Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä. 

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.Erikoisammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina. Erikoisammattitutkintojen laajuus on 160, 180 tai 210 osaamispistettä.

Näyttötutkintojen järjestäminen rahoitetaan pääasiassa osana tutkintoon valmistavaa koulutusta. Näyttöjä voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tällöin tutkinnon suorittajalta peritään kohtuullinen maksu aiheutuneista kustannuksista. 

Lisätietoa tutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

 

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. 

Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita.

Opiskelijan opintopolku on yksilöllinen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat tukitoimet.

Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi.

 

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta voi järjestää koulutuksen järjestäjän ulkopuolisella työpaikalla oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena. Koulutuksen järjestäjä vastaa tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta.

Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken.

 

Ammattitutkintostipendi

Vuoden 2017 loppuun mennessä suoritetuista tutkinnoista ammattitutkintostipendi myönnetään vain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen näyttötutkinnon suorittaneille. Ammatillisen koulutuksen reformin johdosta ammatilliset näyttötutkinnot poistuvat. Näyttötutkintojen poistumisen vuoksi myös ammattitutkintostipendin myöntämisperusteet uudistuvat vuoden 2018 alusta alkaen.

Ammattitutkintostipendin perusteena oleva tutkinto

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Ammattitutkintostipendin suuruus

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 450 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi.

Lisätiedot: www.koulutusrahasto.fi