Opiskelijan opas

Opiskelijan opas sisältää yleistietoa opiskelusta Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Tutustu opiskelijan oppaaseen opiskelijan opas 2017.pdf

Opinnot ja tutkinnon suorittaminen

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus tarjoaa ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Meillä voit suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Täydennyskoulutus on ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää koulutusta, joka on tarkoitettu työkokemusta omaaville aikuisille.

Voit hakeutua suoraan tutkinnon suorittajaksi mikäli sinulla on esimerkiksi työn, koulutuksen tai harrastusten kautta saavutettua osaamista joka vastaa tutkinnon perusteissa esitettyjä arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Koska osaaminen osoitetaan aidoissa työtilanteissa, tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai työssäoppimispaikan. Suoraan tutkinnon suorittajaksi tulevat saavat henkilökohtaista ohjausta tutkintotilaisuuksien suorittamiseen.