Työpaikkasuomi -hanke

Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke

Valtakunnallinen Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –hanke kehittää ja vahvistaa työnantajille, yrityksille ja työnhakijoille tarkoitettuja kansainvälisen rekrytoinnin ja eurooppalaisen liikkuvuuden palveluja osana TE-palveluiden kokonaisuutta vuosina 2014-2020. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Työpaikkasuomi - Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus

Sisältö

Työpaikkakohtaisesti ja työelämälähtöisesti toteutettavaa suomen kielen koulutusta,  joka tähtää suullisen ja kirjallisen viestintätaidon karttumiseen.

Tavoitteet

Kohentaa ulkomaisten työntekijöiden tai Suomessa toimivien ulkomaalaisten yrittäjien valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja sen kautta edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen.

Lisätietoja: 

kehitysjohtaja Tuija Arola, tuija.arola@kvlakk.fi