TAHTI – Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen

TAHTI-hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin.

Lisäksi pyrimme edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.

Hankkeen kesto on 1.4.2018 – 31.3.2020. Hankkeessa yhteistyötä hankekumppaneina tekevät Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Aikuiskoulutuskeskus Kouvola. Hankeen rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Yhteystiedot:

projektipäällikkö Erja Mölsä
p. 040 837 6100
erja.molsa@kvlakk.fi