Sirkkaa sopassa – ravitsemisalan koulutuksen kehittäminen ammatillisella toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa

Sirkkaa sopassa -hanke toteutetaan Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteistyönä. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus toimii hankkeen hallinnoijana. Aikuiskoulutuskeskus ja XAMK kehittävät hankkeen tuloksena hyönteistalouden koulutuskokonaisuuden ravitsemisalan ammatilliseen koulutukseen. Hanke on alkanut marraskuussa 2017 ja uudet koulutuskokonaisuudet ovat oppilaitosten käytettävissä viimeistään keväällä 2019.

Sirkkaa Sopassa -hankkeessa

  • lisätään kouluttajien osaamista liittyen hyönteistalouteen ja hyönteisraaka-aineen käyttöön
  • kehitetään hyönteistalouden koulutuskokonaisuus ravitsemisalan ammatillisen koulutukseen
  • luodaan verkostoja ravitsemisalan ammattilaisten ja hyönteisalan tuottajien välillä
  • edistetään hyönteisraaka-aineen käyttöä suurtalouskeittiöissä.

Hankkeessa tutkitaan myös hyönteisraaka-aineeseen liittyvää kuluttajakokemusta erilaisten teemapäivien, maistattamisen ja haastattelujen avulla sekä lisätään kuluttajien tietoisuutta hyönteisraaka-aineesta proteiininlähteenä.

Hankkeen tuloksina ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun ravitsemisalan kouluttajien hyönteistalousosaaminen lisääntyy, syntyy uutta oppimateriaalia ja koulutuskokonaisuuksia ja oppilaitosten, työelämän, yritysten ja sidosryhmien sekä kuluttajien tietoisuus lisääntyy.

Hankkeen esite 

Sirkkaasopassa_A5 flyer.pdf

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittaa Sitra

Sitran kiertotalouden koulutushankkeet

Kiertotalousyhteiskunnan ja uudenlaisen, tehokkaamman talousmallin syntyminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja ja osaamista. Ratkaisevassa asemassa ovat tulevat ammattilaiset, asiantuntijat ja päätöksentekijät – miten irrotamme hyvinvoinnin kasvun luonnonvarojen kulutuksesta, kun ilmastonmuutoksen kello tikittää? Siksi kiertotalouden koulutukseen on tartuttava nyt, jotta pystymme tarjoamaan maailmalle edelläkävijäratkaisuja. Sitra haluaa tukea kiertotalouskoulutuksen kehittämistä rahoittamalla koulutushankkeita. Tavoitteena on luoda kaikille koulutusasteille opintokokonaisuuksia kiertotaloudesta. (https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/)

Hankeen tulos

Hankkeen tuloksena syntyi mm. koulutuskokonaisuus:
Hyönteiset elintarvikkeena
https://kvlakk.itslearning.com
Valitse: ”Kirjaudu sisään Itslearning tilillä”
Tunnus: sirkka
Salasana: S0passa

Lisätietoja

projektipäällikkö Lea Tamminen, lea.tamminen@kvlakk.fi, puh. 0400 399 918

                               

 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat mm.

Entocube / Samu

KultaSirkka Oy/ (Tommi Nuolioja, Kotka)

Pohjolan Hyönteistalous Oy ( Nordic Insect Economy NIE)

Sarastus Foods Oy (Kouvola, Voikkaa)

 

Muita alan yrityksiä Suomessa:

ChefBug Oy 

Finsect Oy

Leader Foods Oy

Veljekset Mattila Oy