RUUTI

RUUTI - sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit

 

 

Toteutusaika 1.9.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat      Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (koordinaattori)

                             Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

                             Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO

 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ruuti-sukupuolisensitiiviset-ura-ja-tyopaikkaohjauksen-mallit/

 

Tavoitteet

 1. Kehittää sukupuolisensitiivisen ohjauksen malli ja opas opettajille ja ohjaajille.
 2. Suunnitella, toteuttaa ja pilotoida sukupuolisensitiivisen työpaikkaohjauksen valmennuspaketti työpaikkaohjaajille ja esimiehille.
 3. Luoda ja ottaa käyttöön sukupuolisensitiivisen koulutus- ja uravalinnan aineisto opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille.
 4. Levittää tietoa tuotetuista malleista ja oppaista sekä jalkauttaa niitä hanketoimijoiden organisaatioiden tasa-arvoon, ohjaukseen ja perehdyttämiseen liittyviin prosesseihin.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät

 • Oppilaitosten opettajat, kouluttajat ja ohjaajat sekä työvoima- ja henkilöstöpalvelualan organisaatioiden ja yritysten edustajat
 • Yritysten ja organisaatioiden työpaikkaohjaajat ja esimiehet
 • Ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten yli 30-vuotiaat opiskelijat, työttömät työnhakijat ja alanvaihtajat Kymenlaaksossa

Hankkeen välilliset kohderyhmät

 • Viranomaiset, julkisten organisaatioiden päättäjät
 • Yritysten ja organisaatioiden henkilöstö
 • Ammattijärjestöt

Hankkeen tulokset

 1. Sukupuolisensitiivisen ohjauksen malli ja opas opettajille ja ohjaajille (1 kpl)
 2. Sukupuolisensitiivisen työpaikkaohjauksen valmennuspaketti työpaikkaohjaajille ja esimiehille (1 kpl)
 3. Sukupuolisensitiivisen koulutus- ja uravalinnan aineisto opiskelijoille, työttömille ja alanvaihtajille (1 kpl)
 4. Kymenlaakson Gender Smart -seminaari ja -verkosto (1+1 kpl)

Lyhyen aikavälin vaikutukset:

 • sukupuolisensitiivinen tietoisuus lisääntyy oppilaitoksissa
 • lisää sukupuolisensitiivisen otteen soveltamista uraohjauksessa ja opetuksessa osatoteuttajien organisaatioissa
 • vaikuttaa työnantajien asenteisiin ja muuntautumiskyvykkyyteen
 • alueen toimijat verkottuvat paremmin kansallisesti Gender Smart -teemaan liittyen

Pitkän aikavälin vaikutukset:

 • koulutuksella voidaan reagoida paremmin työvoimatarpeisiin
 • työvoimapulasta kärsivät alat ja yritykset saavat paremmin työvoimaa kun molemmat sukupuolet kouluttautuvat ja
 • hakeutuvat tasavertaisemmin ammatteihin ja työtehtäviin
 • ennakoidaan että työpaikkojen sukupuolittuneisuuden väheneminen edistää työyhteisöjen hyvinvointia
 • -ennakoidaan että sukupuolten sekoittuminen eri ammateissa lisää innovatiivisuutta

Lisätietoja:
projektipäällikkö Sari Laiho, sari.laiho@kvlakk.fi, puh. 040 137 9931