PUHTI - ohjauksen tahto ja taito

Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi. Uskomme, että opiskelijat voivat uusien, opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen, kouluttajien ohjauksellisin taidoin sekä henkilökohtaistamisen menetelmin innovatiivissa oppimisympäristössä saavuttaa tutkinnonosien tai koko tutkinnon suorittamiseen tarvittava ammatillinen osaaminen ja sitä kautta pääsyn työelämään.

 

PUHTI-hankkeessa yhteistyötä hankekumppaneina tekevät:

Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto/
Aikuiskoulutus

 

Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä

 

Salon Seudun Ammattiopisto

 

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Hankeen rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.

            

 

  

 

Yhteystietoja:
projektipäällikkö Erja Mölsä
p. 040 837 6100
erja.molsa@kvlakk.fi

kouluttaja Sari Laiho
p. 040 137 9931
sari.laiho@kvlakk.fi

Lisätietoja: www.facebook.com/puhtihanke