Plan B: elämä raiteille

Plan B - hankkeessa pyritään toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opintojensa kanssa vaikeuksissa olevien miesten opintojen etenemisen tukemiseen, heidän henkilökohtaisten elämänhallintavalmiuksiensa kehittämiseen sekä sen hetkisen elämäntilanteen selvittämiseen yksilövalmennuksen keinoin.

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön työvaltaista koulutusmallia aikuiskoulutuksen ja työpajan yhteistyönä syrjäytymisvaarassa oleville miehille, joille ei nykyisestä tarjonnasta löydy soveltuvaa vaihtoehtoa. Tällaista koulutusmallia kutsutaan tuotantokouluksi. Plan B -hanke on Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen ja Parik-säätiön yhteishanke, jota koordinoi Aikuiskoulutuskeskus.

Tuotantokoulu -malli

Tuotantokoulu on vaihtoehtoinen tapa kouluttautua silloin, kun työpainotteinen opiskelu tuntuu sopivammalta vaihtoehdolta kuin teoriapainotteinen. Tuotantokoulussa oppimisympäristö vastaa oikeaa työympäristöä. Opiskelu tapahtuu työssä oppimalla ja käytännöstä teoriaan etenemällä. Tuotantokoulu on mahdollista toteuttaa joko Parik-säätiön työpajan tiloissa tai Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa pajamaisessa oppimisympäristössä. Käytännössä useimmat Plan B -hankkeen toimintaan mukaan tulleet miehet aloittavat Parik-säätiössä koulutuskokeilussa ja jatkavat saumattomasti alansa opintoihin Aikuiskoulutuskeskukseen suorittamaan tutkinnonosia ja mahdollisuuksien mukaan tutkintoja.  Tuotantokoulun avulla edistetään miesten koulutuksellista tasa-arvoa, kokeillaan eri koulutusalojen yhdistelmiä sekä tuetaan miehiä kouluttautumaan ja työllistymään heitä kiinnostavalle alalle.

Plan B -esite

PlanB_esite_2017.pdf

Hankeaika

1.9.2016 - 31.3.2019

Toteuttajat

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (hankkeen hallinnoija)

Parik-säätiö (hankkeen osatoteuttaja)

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Anneli Savolainen, p. 020 7879 202, anneli.savolainen@kvlakk.fi

Projektiasiantuntija Sari Laiho, p. 040 137 9931, sari.laiho@kvlakk.fi