NDY, Nuoret digi-yrittäjät

Yrittäjien ja yritysten maailma on murrosvaiheessa juuri tällä hetkellä. Kymenlaaksoon tarvitaan uusia nuoria palvelualan yrittäjiä, joilla on riittävä yrittäjyysosaaminen ja jotka osaavat hyödyntää digitalisaatiota innovatiivisesti yritystoiminnassa. Hankkeessa koulutetaan nuoria perustamaan ”digi-yrityksiä”, joilla he voisivat tuottaa palveluja muille yrityksille erityisesti digi-osaamiseen liittyvässä toiminnassa.

Tällaisia voisivat olla esimerkiksi toisille pienyrittäjille palveluja tuottavat someagentit ja kansalaisille ja yrityksille tarjottavat kevytkonsultointipalvelut kuten mobiililiittymien kilpailutus, älylaitteiden ja liittymien tarvekartoitus, hankinta ja käyttöönotto. Nuorten yrittäjien palvelut voisivat myös liittyä esimerkiksi kansalaisten vertaisverkkopalveluiden fasilitointiin ja osallisuuden lisäämiseen. Lopputulemana voisi olla esim. digialan nuorten yrittäjien osuuskunnan perustaminen. Hankkeen kohderyhmänä on nuoret alkavat yrittäjät ja yrityksen perustamista harkitsevat nuoret.

Hankkeen tavoitteet

  1. Nuorten yrittäjien osaamisen lisäämisen niin yrityksen perustamisessa kuin digi-maailmassa.
  2. Oman yrityskonseptin ja palvelutuotteen tuotteistaminen.
  3. Nuorten yrittäjien toimintaverkoston luominen ja jos halukkuutta on, osuuskunnan perustaminen.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson nuoret yrittäjät ja yrittäjyyttä pohtivat nuoret.

Välillisenä kohderyhmänä ovat Kymenlaakson yritykset ja kansalaiset, jotka toimivat kokemusasiantuntijoina nuorten kehittämien digi-palveluiden pilotoinnissa ja arvioinnissa.

Hankeaika 1.1.2018 – 31.5.2019

Hankkeen rahoittajana toimii William ja Ester Otsakorven säätiö.

Lisätietoja:
asiakkuus- ja hankepäällikkö Liena Silén, liena.silen@kvlakk.fi