Kymenlaakson Kiertotalous-Hubi
  1. Tunnistaa ja kuvata kiertotalouden uusia ammatteja ja niiden osaamisvaatimuksia.
  2. Edistää pienliiketoimintaa ja vähentää työttömyyttä. Tavoitteena on valmennuksen, verkostoitumisen ja synergiaetujen löytämisen avulla tukea aloittavia kiertotalousyrittäjiä ja jo yritystoimintansa käynnistäneitä kiertotalousyrittäjiä.
  3. Kehittää ja luoda toimintaympäristö, Kiertotalous-Hubi, joka tehostaa kiertotalousyrittäjien välistä verkostoitumista, luo synergiaa ja tukee pienyrittäjän päivittäistä toimintaa sekä toiminnan kehittämistä. Toimintaympäristö sisältää soveltuvat toimintatilat ja myyntikanavat Ekomaan Kiertotalous-Hubin yhteydessä.
  4. Lisätä työtoiminta-asiakkaiden työtoimintapaikkoja/-mahdollisuuksia (KuTy, työkokeilijat jne)
  5. Edistää kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja lisätä alueen asukkaiden tietoutta kiertotaloudesta ja sen hyödyistä Kymenlaaksossa sekä kasvattaa kierrätettävän tavaran määrää.

Hankekumppani

Parik Säätiö

Hankeaika

01.01.2018 - 30.09.2020

Rahoittaja

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yhteystietoja

Projektipäällikkö Leena Jäppinen

leena.jappinen@kvlakk.fi

puh. 0400 905 030
 

Projektiasiantuntija Maarit Helkala

maarit.helkala@kvlakk.fi

puh.  040 481 3904