KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

suom_ruots_logo_vk

Hankkeen kesto

1.9.2018 – 31.8.2020

Rahoittaja

Opetushallitus

 

Hankeverkosto

 • Aikuskoulutuskeskus Kouvola (koordinaattori)
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Helsinki Business College
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupoli
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia

Tavoitteet

 • Kehitetään ja pilotoidaan valmennusohjelma, jolla lisätään ammatillisten kouluttajien valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Valmennusohjelma on opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattua pedagogista täydennyskoulutusta.
 • Kehitetään ja pilotoidaan työpaikkaohjaajille suunnattu valmennusohjelma, jolla työelämän edustajat valmennetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen huomioiden sekä kieli- että kulttuuritausta. Ammatilliset kouluttajat valmennetaan vastaamaan työpaikkaohjaajille suunnitellusta valmennuksesta, joka liitetään osaksi työpaikkaohjaajien koulutusta.
 • Hankkeen välillisenä tavoitteena on kielitietoisen ohjauksen avulla vähentää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuksen keskeyttämisiä, parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua sekä tehostaa ammatillisen tutkinnon suorittamista ja työllistymistä.

Kohderyhmät

 • Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat ammatilliset kouluttajat/opettajat sekä työelämän ja kolmannen sektorin edustajat.
 • Välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki kotoutumis-, kieli- ja ammatillisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.
 • Välillisenä kohderyhmänä ovat myös oppisopimustoimisto sekä kotouttamisen ja maahanmuuttotyön asiantuntijat kuten TE-palvelut ja maahanmuuttotoimisto.

Tulokset

 1. Kielo-valmennus ammatillisille kouluttajille
 • Kielitietoisen ohjauksen työpajojen sisältö ja toteutus (kesto ja lukumäärä, teemat, työskentelymenetelmät)
 • Digitaalinen aineisto, jonka avulla kouluttaja prosessinomaisesti kehittää valmiuksiaan antaa kielitietoista ohjausta, digitaalisen aineiston käytönopastus
 1. Kielo-valmennus työpaikkaohjaajille
 • Kielitietoisen ohjauksen työpaikkavalmennuksen sisältö ja toteutus (työpaikalla tapahtuva, kouluttajan toteuttama valmennus ryhmä- tai yksilövalmennuksena)
 • Kirjallinen tukiaineisto osaksi työpaikkaohjaajan opasta
 • Digitaalinen tukiaineisto työpaikkaohjaajien käyttöön, digitaalisen aineiston käytönopastus
   

Lisätietoja

Tuija Arola, tuija.arola@kvlakk.fi, puh. 040 849 3838