Kehittyvä naisyrittäjyys Kymenlaaksossa hanke

Kehittyvä naisyrittäjyys Kymenlaaksossa -hankkeen tavoitteena on koota naisyrittäjäverkosto sekä luoda heille yhteinen Voimala -konsepti. Voimala on ajatus- ja toimintahautomo, jonka tavoitteena on naisyrittäjien yrittäjäidentiteetin sekä monipuolisen osaamisen vahvistaminen. Osaamisen kehittämisessä edetään vahvasti yrittäjäverkoston tarpeiden mukaisesti, mutta hankkeen erityispainopisteinä ovat digitaalisen ja liiketoimintaosaamisen sekä asiakaslähtöisen palvelumuotoilun vahvistaminen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää erityisesti matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialojen asiakastarpeita Kymenlaaksossa.

Toimenpiteet 2016 -2018

  1. Naisyrittäjäverkoston kokoaminen
  2. Asiakastarpeiden selvittäminen matkailu-, palvelu- ja hyvinvointialoilla
  3. Tarve- ja asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
  4. Naisyrittäjien osaamisen lisääminen
  5. Vaikuttavuusselvitys

Hankeaika

1.9.2016 - 31.3.2019

Rahoittaja

Hämeen ELY-keskus

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Liena Silen, p. 040 482 6770, liena.silen@kvlakk.fi

Projektiasiantuntija Maarit Helkala, p. 040 481 3904, maarit.helkala@kvlakk.fi

Projektisihteeri Aino-Kaisa Kaunisto, p. 040 709 4678, aino-kaisa.kaunisto@kvlakk.fi

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola, www.kvlakk.fi