Future Professionals

Future Professionals – ajoneuvo- ja logistiikka-alojen uudet osaamisvaatimukset

 

 

Toteutusaika

3.9.2018 – 30.11.2020 

Hankekumppanit

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Dobre Kadry, Centrum badawczo – szkoleniowe Sp. z o.o., Puola

Tavoitteet

  1. Tavoitteena on tutkia, miten ajoneuvo- ja logistiikka-alojen osaamisvaatimukset ja työtehtävät muuttuvat uusien energiamuotojen ja autonomisten autojen myötä. Osaamistarpeen tunnistaminen ja kuvaaminen jaotellaan ajoneuvo- ja logistiikka-alojen ydinosaamisiin sekä tärkeimpiin erityisosaamisiin. Tietoa hankitaan kuulemalla työelämän edustajia sekä ammattialojen muita asiantuntijoita, perehtymällä tutkimusten ja hankkeiden tuloksiin sekä jakamalla parhaita eurooppalaisia käytänteitä.
  2. Tunnistettujen osaamisvaatimusten pohjalta kehitetään ja tuotteistetaan koulutustuotteita, joita voidaan hyödyntää sekä osana ammatillista koulutusta että jo alalla toimivien henkilöiden täydennyskoulutuksena.
  3. Hankkeessa tutkitaan myös, miten ajoneuvo- ja logistiikka-alojen opetusta voitaisiin toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössä digitalisaatiota hyödyntäen.
  4. Lisäksi kehitetään uusia toimintamalleja työelämän ja oppilaitosten välillä ja liitetään toimintatavat osaksi koulutusohjelmia.

 

Tulokset

  1. Tunnistetaan ajoneuvo- ja logistiikka-alojen uusia osaamisvaatimuksia yhdessä työelämän, sidosryhmien ja kansainvälisen hankekumppanin kanssa. Hankekumppanien kehittämis- ja ennakointiosaaminen kehittyy.
  2. Ajoneuvo- ja logistiikka-alojen perus- ja täydennyskoulutukset vastaavat työelämän osaamisvaatimuksia liittyen mm. uusiin teknologioihin ja energiamuotoihin.
  3. Tuotetaan osaavaa työvoimaa ajoneuvo- ja logistiikka-aloille.
  4. Löydetään tehokkaampia tapoja tehdä työelämäyhteistyötä ja hyödyntää työpaikkoja oppimisympäristöinä.
  5. Hyödynnetään digitalisaatiota kansainvälisessä koulutusyhteistyössä. Kouluttajien ja opiskelijoiden valmiudet toimia kansainvälisessä yhteistyössä kehittyvät. Jaetaan parhaita eurooppalaisia käytäntöjä.

Lisätietoja:

Liena Silen, liena.silen@kvlakk.fi, puh. 020 7879 211

Tuija Arola, tuija.arola@kvlakk.fi, puh. 040 849 3838