Fiksu koti - älykästä asumista Kouvolassa

Hankkeen tavoitteena on koota eri alojen osaajat Älyasumisen Osaamiskeskukseen, joka toimii Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Osaamiskeskuksen tehtävänä on lisätä alalle kouluttautuvien, alalla toimivien sekä alueen yritysten ja yksityishenkilöiden tietämystä liittyen erilaisiin asumisen älyteknologioihin. Osaamiskeskus sisältää myös Älyasumisen demonstraatioympäristön, jolla voidaan konkreettisesti demonstroida ja simuloida eri järjestelmien toimintaa.

Hankkeessa toteutetaan älyteknologioiden suunnittelu ja asennus Kouvolan asuntomessualueelle (2019) rakennettavaan kohteeseen (Fiksu Koti), joka toimii referenssikohteena hankkeelle. Kerätään systemaat-tista dataa mallikohteen älyjärjestelmien toimivuudesta, energiankulutuksesta sekä asumismukavuudesta. Hyödynnetään saatua dataa kehittämistyössä ja osaamiskeskuksen toiminnassa.

Yhteistyökumppaneitamme hankkeessa ovat mm.

  • Kouvolan Asunnot
  • KSS Energia
  • Nuuka Solutions Oy

Hankeaika

2.4.2018 – 31.12.2019

Rahoittaja

Uudenmaan Liitto

Yhteystietoja

Kehitysjohtaja Tuija Arola
tuija.arola@kvlakk.fi
040 849 3838

Yhteyspäällikkö Liena Silen
liena.silen@kvlakk.fi
020 7879 211