Lataa pdf...
Briefcase - oma polku ammattiin

         

Hankkeella on kaksi päätavoitetta, kehittää kielenoppimisen itseopiskelumalli ja opiskelijan mukana kulkeva sähköinen portfolio, josta löytyy osaaminen koulutus- ja työnhakuun. Kielelliseen opiskeluun tavoitteena on kehittää kustannustehokas nivelvaiheen kielenoppimisen valmennusohjelma, joka rakentuu ohjatulle itseopiskelulle ja hyödyntää digitalisaatiota sekä toiminnallisuutta. Valmennusohjelma, ”kielisalkku”, räätälöidään kotoutumiskoulutuksen päätyttyä, erityisesti niille jotka eivät ole vielä päässeet eteenpäin omalla polullaan, kunkin maahanmuuttajan osaamistason ja ammatillisten tavoitteiden mukaisesti. Kielisalkku-konsepti perustuu ammatissa ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittämiseen, mikä ylläpitää työllistymisorientaatiota ja tukee työllistymistä. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa kolmas sektori ja työelämä ovat mukana ohjaamassa kielen oppimista. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää sujuvan tiedonsiirron malli, Osaamisportfolio, jota maahanmuuttaja itse kokoaa ja jota hän voi hyödyntää koulutukseen ja työhön hakiessaan sekä yritystä perustaessaan.

Yhteistyössä:
 

 

Hankeen rahoittajina toimivat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.

   

Yhteystietoja

Projektipäällikkö Erja Mölsä
erja.molsa@kvlakk.fi
040 837 6100

Kehitysjohtaja Tuija Arola
tuija.arola@kvlakk.fi
040 849 3838