Arjen tuki -työllisty arjen tuen ohjaajaksi

              

Projektin kesto 

1.9.2016-31.8.2018

Hankkeen avulla haetaan ratkaisua nuorten työttömien, maahanmuuttajien tai muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyystilanteeseen. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kokeiluluontoinen, uusi Arjen tuen ohjaaja-koulutus, jossa työttömiä nuoria ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä koulutetaan ikääntyvän väestön arjen tueksi. Hankkeen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä kolmannen sektorin yhteistyökumppanin kanssa kehittää toimintatapa ja portaali, jonka avulla Arjen tuen ohjaaja-koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat työllistyä ja heidän potentiaaliset asiakkaansa löytää tarvitsemansa palvelut.

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan ikääntyvän henkilön hyvän elämän perustana on toimintakyvyn jatkuminen. Tämä tarkoittaa yksilöllisten voimavarojen ylläpitämistä ja tukemista. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on tukea ikääntyvien henkilöiden kotona selviytymistä ennen kuin kotihoidon tai kotisairaanhoidon palveluja tarvitaan ja myös täydentää näitä palveluja. Arjen tuen palveluita ovat esimerkiksi ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa, ruuanlaitto, kodin- ja puutarhanhoito, liikunta, viriketoiminta, kulttuuriharrastukset sekä erilaiset asiointi- ja saattopalvelut.

 

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • tiedottaminen
  • koulutuksen suunnittelutyö
  • Arjen tuen ohjaaja-koulutuksen pilotointi
  • Arjen tuen palvelukonseptin suunnittelu
  • toimintatavan ja portaalin kehittäminen

Hankkeen toimijoita ovat:

  • Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen projektiasiantuntijat/kouluttajat
  • opiskelijat
  • kolmannen sektorin toimijat
  • kokemusasiantuntijat
  • projektipäällikkö
  • työelämän yhteistyökumppanit

Hankkeen rahoittajina toimivat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja

Projektiasiantuntija Petra Karhulahti
Puh. 040 167 6827 petra.karhulahti@kvlakk.fi