Lataa pdf...
YRITYSYHTEISTYÖSTÄ KUMPPANUUTEEN

YRITYSYHTEISTYÖSTÄ KUMPPANUUTEEN

Hankkeen tavoitteena on

1.  Kehittää verkostomainen valtakunnallinen yhteistyömalli oppilaitosten ja yritysten väliseen kumppanuuteen.

  1. Oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittyminen kumppanuudeksi
  2. Yrityskohtaisten valtakunnallisten koulutus- ja kehittämisohjelmien toteuttaminen oppilaitosverkostoa hyödyntäen
  3. Valtakunnallisen brändin rakentaminen

2. Oppilaitosten asiakkuudenhallinnan kehittäminen

  1. Verkostossa tuotetaan ja levitetään parhaita asiakkuudenhallinnan toimintamalleja
  2. Oppilaitosten asiakaslähtöisyyden kehittäminen

Kohderyhmänä ovat:

  1. Pk-yritykset sekä valtakunnalliset ketjut
  2. oppilaitosten asiakkuudenhallinnan toimijat (asiakkuusvastaavat, yrityskehittäjät, koulutuspäälliköt, kouluttajat yms. )

Hankkeen kuvaus

Hanke toteutetaan tiiviinä verkostoyhteistyönä, josta mukana olevilla on jo hyviä kokemuksia. Hankkeen toiminta on vuorovaikutuksellista myös työelämän suuntaan. Workshop-työskentelyyn ja koulutuksiin kutsutaan mukaan työelämän yhteistyökumppaneita kuvaamaan omaa näkökulmaansa. Verkoston oppilaitokset toimivat myös paikallisissa yrityskumppanuusverkostoissa, joissa kehitetään olemassa olevia ja uusia yhteistyösuhteita.  Hankkeen toiminta on jalkautuvaa ja hankkeen tavoitteena on lisätä yrityskontaktoinnin laatua ja vaikuttavuutta.  Workshop – työskentelyssä sekä koulutuksissa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Mukana olevat oppilaitokset

Sataedu (koordinoi hanketta), WinNova, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Salon seudun aikuisopisto, Raision aikuiskoulutuskeskus Timali, Turun ammatti-instituutti

Lisätietoja

hankkeen projektipäällikkö, Leena Jäppinen p. 020 7879 237, leena.jappinen@kvlakk.fi

laatu- ja projektipäällikkö, Liena Silen  p. 020 7879 211 liena.silen@kvlakk.fi