Lataa pdf...
VERSOT -hanke

Useimmiten maahanmuuttajan ensimmäinen pitkäaikaisempi kontakti suomalaiseen yhteiskuntaan on kieli- ja kotoutumiskoulutus, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan osaamisen siirtovaikutusta ja työllistymistä. Aikuiselle maahanmuuttajalle työllistyminen ja ammatillisen identiteetin ylläpitäminen ovat kotoutumisen ydinkysymyksiä. Maahanmuuttajan aiempaa ammattitaitoa ja osaamista tulee arvostaa ja nopeuttaa ohjaamista ammatillisiin, tutkintotavoitteisiin opintoihin ja täydennyskoulutukseen. Kielen opiskeluun tarvitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alkavaa verkostoitumista työelämän kanssa, joka mahdollistaa ammatissa tarvittavan suomen kielen taidon ja työelämä-valmiuksien kehittymisen ja antaa kokemusta alan osaamisvaatimuksista ja työkulttuurista Suomessa.

Oppimisen tulee laajentua luokkahuoneesta aitoihin työelämän vuorovaikutustilanteisiin ja suomen kielen opettamiseen tarvitaan uusia työkaluja, näkökulmia ja pedagogisia menetelmiä. Verkossa tapahtuva opiskelu antaa mahdollisuudet monimuotoiseen ohjattuun ja itsenäiseen opiskeluun niin Suomessa jo asuville kuin myös työperusteisille maahanmuuttajille.

Projektin Kohderyhmät
1/ Suomessa pysyvästi asuvat, kotoutumislain piirissä olevat maahanmuuttajat
2/ Suomessa pysyvästi asuvat, muussa työvoimapoliittisessa tai omaehtoisessa koulutuksessa olevat maahanmuuttajat
3/ työperusteiset maahanmuuttajat

Hankkeessa kehitettävät tuotteet
Projektissa kehitetään maahanmuuttajien suomen kielen verkko-opiskelumateriaalipaketteja seuraaville ammatti- ja sisältöalueille: kone- ja metalliala, kuljetus- ja autoala, sosiaali- ja terveysala, puhdistuspalvelu- ja kaupan ala, ravintola-ala ja yleiset työelämätaidot. Myös hygienia- ja anniskelupassin sekä työturvallisuus- ja työtulikortin suorittamiseen valmentavaa materiaalia tuotetaan. Materiaali perustuu vuorovaikutteisuuteen ja monikanavaiseen oppimiseen. Se tukee eri kielenosaamisalueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Aineistoa tuotetaan pääosin kielen taitotasoille A2 - B2.1, sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalle myös taitotasolle A1. Ammattialasta riippuen kielen taitotason A2 - B2.1 saavuttaneella opiskelijalla on riittävät edellytykset selviytyä työelämän ja ammatillisen opiskelun tavallisissa tilanteissa. Materiaali sisältää edellä mainittuihin ammattialoihin ja mm. suomalaiseen työkulttuuriin, työtehtäviin, työtapoihin ja alalle työllistymiseen tarvittavaa selkokielistä sanastoa, käsitteitä, terminologiaa samoin kuin autenttisia työtilanteita, dialogeja ja vuorovaikutusharjoituksia sekä muita harjoituksia. Materiaalipaketit tehdään tiiviissä yhteistyössä hankekumppanien ammatin- ja suomenkielen opettajien sekä työelämän, maahanmuuttajien, materiaalin teknisen toteuttajan ja Opetushallituksen kanssa.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Suomalaista työelämää, työkulttuuria, ammattialoja ja ammattien vaatimuksia kuvaava kielenopiskelumateriaali tukee kielen opiskelun ohella myös ammatin oppimista ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksia. Maahanmuuttajien osaaminen saadaan näin nykyistä nopeammin ja tehokkaammin työelämän käyttöön. Kehitettävää materiaalia on mahdollista hyödyntää itsenäisesti opiskellen esim. työpaikalla, syrjäseudulla ja ulkomailla mutta myös vertaistuen avulla ja sovellettuna lähiopetustilanteissa. Aineisto palvelee myös työperustaista maahanmuuttoa ja ennen Suomeen muuttoa tapahtuvaa kieltenopiskelua. Hankkeen myötä maahanmuuttajat, kouluttajat ja työelämän edustajat saavat uutta osaamista ja verkoston tukea erityisesti ammatillisen suomen kielen taidon kehittymiseen ja tukemiseen. Suomen kielen ja ammatillisten kouluttajien sekä työelämän yhteistyö tehostuu.

Rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto, Opetushallitus

Toteuttaja:
AIKE International Oy ja seuraavat hankekumppanit:
Adulta Oy, Ami-säätiö / Amiedu, Etelä-Karjalan Aikuisopisto AKTIVA, Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, JAKK, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Kiipulan ammattiopisto / aikuiskoulutus, Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä / Huittisten ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, Länsi-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen kuntayhtymä / Innova Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus, Porin Aikuiskoulutussäätiö / Porin Aikuiskoulutuskeskus, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto, Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä / SEDU Aikuiskoulutus, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

Lisätietoja:
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
laatu- ja projektipäällikkö Liena Silen, 020 7879 211