TUOVI II

TUOVI II - Tuottavuutta Vastuullisesti Innovoiden II –hanke

Kumppaniverkosto: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Kiipula, Amiedu, Jyväskylän Aikuisopisto, Raision Aikuiskoulutuskeskus Timali.

Hankkeen yleiset tavoitteet: Koko verkostohankkeen tavoitteena on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän puitteissa rakentaa monialaista yhteistyön mallia yritysten ja muiden organisaatioiden yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi. Yhteiskuntavastuulliseen toimintaan sisältyy talous-, ympäristö- sekä sosiaalinen ulottuvuus.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet:

  • kehitetään malli yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden benchmarkkaukseen
  • yhteiskuntavastuun palvelutuotteiden kehittäminen
  • sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen eri yhteiskuntavastuun alueilla
  • paikallisten kansalaisjärjestöjen asiantuntijuuden tunnistaminen, tunnustaminen ja näkyvyyden lisäämien sekä roolin vahvistaminen eri yhteiskuntavastuun alueilla
  • oppilaitosten sisäisen yhteistyön kehittäminen ja oppilaitosten välisen monialaisen yhteistyön lisääminen valtakunnallisesti

Hankkeen kuvaus: Hankkeen aikana kehitetään monialaisesti oppilaitosverkoston kanssa mallia yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden benchmarkkaukseen. Tavoitteena on, että jokaisesta yhteiskuntavastuun osa-alueesta haetaan benchmarkattavia vertaiskohteita. Kohteet voivat olla valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia ja niiden kartoittamisen osallistuvat kaikki oppilaitokset. Ohjausryhmän tilalla hankkeeseen on perustettu asiantuntijaryhmä sisältäen asiantuntijoita yhteiskuntavastuun eri osa-alueilta mm. yrityksistä, kansalaisjärjestöistä sekä tutkimuslaitoksista.

Tulokset: Hankkeen konkreettisena tuloksena yritykset/organisaatiot tiedostavat yhteiskuntavastuun merkityksen osana liiketoimintaansa, näkyvyyttään ja kilpailuetuaan. Yritykset/organisaatiot ovat mukana hankekumppaniverkoston kanssa kehittämässä uusia yritys/organisaatiolähtöisiä palvelumalleja ja tapoja toteuttaa tuottavasti yhteiskuntavastuuta omassa organisaatiossaan. Verkostoyhteistyössä kehitetään myös yhteinen yhteiskuntavastuun tarkistuslista, joka toimii yhteiskuntavastuullisen toiminnan tunnistamisen välineenä.  Hankkeen aikana osallistujaverkostolle mahdollistetaan lisäksi tarkemman yritys- tai organisaatiokohtaisen yhteiskuntavastuusuunnitelman laatiminen tulevine konkreettisine toimenpiteineen.

Rahoitus: TUOVI II-hanke kuuluu Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jota rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja: Liena Silen laatu- ja projektipäällikkö, puh. 020 7879 211


 

TUOVI II -hankkeen yhteydessä on toteutettu ohjeet maahanmuuttajan työnantajalle.

Lisätietoja antaa tarvittaessa kouluttaja Helena Arola, helena.arola@kvlakk.fi

 

Lyhyet ohjeet maahanmuuttajan tyonantajalle.pdf