Projektiesite - TUOMO

TUOMO -hanke on päättynyt vuoden 2012 lopussa

Kouvolan osahankkeen tarkoitus on kehittää teknisten alojen ja erityisryhmien opetusta niin, että se vastaa työelämän vaatimuksiin työntekijöiden vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen osalta.

KOUVOLAN OSAHANKKEEN PAINOPISTEET JA PAIKALLISET TAVOITTEET
Tekniset alat

  • Kouvolan osahanke kohdistuu teknisten alojen koulutuksiin sisältyvän vuorovaikutus– ja asiakaspalvelutaitojen opetuksen kehittämiseen yhdessä työelämän edustajien kanssa.
  • Miten näitä taitoja nykyisin opetetaan ja miten opetusta voidaan kehittää.  
  • Lisätään vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen opetuksen painoarvoa teknisillä aloilla, nostaa esiin näiden taitojen merkitys osana teknisten alojen ammatillista osaamista sekä kehittää em. teemojen opetuksen toiminnallisuutta ja työelämälähtöisyyttä
  • Kehitetään teknisten alojen kouluttajien menetelmäosaamista opetuksen tueksi.
  • Pilotoidaan uusi opintokokonaisuus ja arvioidaan sitä yhdessä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa.

Erityisryhmät (kuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vammaiset sekä maahanmuuttajataustaiset työnhakijat joilla ei ole vielä riittäviä työelämävalmiuksia):

  • Erityisryhmien opetusmenetelmien kehittäminen, niin että opetus motivoisi ja kannustaisi opiskelijoita kehittämään asiakaspalvelu- ja  vuorovaikutustaitoja
  • Erityisryhmien toiminnallisuuden ja työelämälähtöisyyden lisääminen – luodaan työelämän edustajille uusia näkökulmia ja tuotetaan uusia työvälineitä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen kekehittämiseen
  • Erityisryhmiin kuuluvien opiskelijoiden motivointi opintojen aloittamiskynnyksen alentamiseksi sekä parannetaan työelämän edellytyksiä monimuotoitumiselle ja erityisryhmiin kuuluvien rekrytoinnille
  • Pilotoidaan kehitettyjä työvälineitä työssäoppimis- ja työkokeilujaksojen aikana ja arvioidaan niitä yhdessä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa.

Tuloksena syntyy osaamista, joka vastaa alueen työelämän osaamistarpeisiin. Aikuiskoulutuskeskuksen teknisten alojen koulutus kehittyy työelämälähtöisemmäksi vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen opetuksen osalta, kouluttajien menetelmäosaaminen kehittyy ja työelämän edustajat voivat paremmin vaikuttaa koulutuksen sisältöihin ja toteutukseen. Myös työelämän edustajien valmiudet ohjata erityisryhmiä edustavia työssäoppijoita kehittyy. Osaamisen kehittyminen tukee työyhteisöjen monimuotoistumista sekä erityisryhmiin kuuluvien rekrytointia ja työelämään sijoittumista.

Lisätietoja
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Liena Silen laatu- ja projektipäällikkö,puh.  020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi