Synapsi - Yritysten

 

 

Synapsi - Yritysten kehittämisverkosto

 

Hankkeen päätavoitteena on kokonaisvaltainen kumppanuus yritysten ja oppilaitosten välillä.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus kehittää osaamisen johtamista ja ylläpitämistä tukevaa asiakaslähtöistä palvelutuote/toimintamallia, jota hyödynnetään koulutustarpeiden ennakointiin sekä täydennyskoulutuksen aikatauluttamiseen ja ylläpitämiseen (ammattipätevyyskoulutukset). Sekä yritys että kouluttaja päivittävät tietokantaa, joka luo reaaliaikaisen linkin yrityksen ja koulutuksenjärjestäjän välille. Tavoitteena on osaamisen kehittäminen, joka niveltyy joustavasti yrityksen operatiiviseen toimintaan. Tietokantaan voidaan myös päivittää kehityskeskusteluissa esille tulleet koulutustarpeet.

Tietokanta linkittyy myös koulutuksenjärjestäjän jatkuvasti päivittyvään koulutustarjontaan sekä asiakkuudenhallintaan. Yrityksen henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi tarjotaan ammatin kannalta tärkeätä jatkokoulutusta sekä lyhyt- ja täydennyskoulutuksia kuten erilaiset lupakorttikoulutukset ja niiden päivitykset, kuljetus-, kiinteistö-, isännöinti- ja rakennusalan täydennyskoulutuksia sekä työvälineohjelmien, palvelin- ja järjestelmähallinnan koulutuksia. 

Kiinnostusta ammattipätevyyskoulutuksiin ja niiden ylläpitämiseen?

Hankkeen kohderyhmä

Kaikki alueen PK-yritykset, jotka ovat velvollisia ylläpitämään ammattipätevyyskoulutuksista rekisteriä.

Lisätietoja: laatu- ja projektipäällikkö Liena Silen, puh. 020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi

Rahoitus: Opetushallitus