RAKENNUSTYÖMAIDEN SEURANTA MOBIILIKSI - HANKE

Rakennusyrittäjien ilmoitusvelvollisuus verottajalle maksetuista palkoista ja rahoista sekä

Aluehallintovirastolle työmaalla työskentelevistä työntekijöistä muuttuu 1.7.2014 alkaen koskemaan kaikkia työmaita, joiden kokonaiskustannus on yli 15 000 €.

Laki koskee myös yksityisiä rakennuttajia, jotka rakennuttavat rakennusluvan alaisen rakennuksen. Lain piirissä ovat kaikki rakennustyömaat 1.7.2014 alkaen riippumatta niiden aloitusajankohdasta. Asioiden hoitamattomuudesta on määrätty uhkasakon suuruudeksi 15 000 € riippumatta yrityksen koosta.

 

Lain voimaantulon voidaan ajatella aiheuttavan hämmennystä ja epätietoisuutta rakennusalan PK –yrittäjien ja yksityisten rakennuttajien keskuudessa. Pahimmillaan tilanne voi aiheuttaa työllistämiskynnyksen nousua, irtisanomisia ja yrittäjien yritystoiminnan loppumista. Ajanmukaisia ja kustannustehokkaita työkaluja lakimuutoksen vaatimalle seurannalle ja raportoinnille ei ole.

 

Hankkeen tuloksena kehitetään PK- yrittäjille ja yksityisille rakentajille mobiili-ohjelma tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi aluehallinto- ja veroviraston edellyttämällä tavalla. Mobiili-ohjelma on toimiva, kustannustehokas ja käyttäjäystävällinen mobiilituote, joka helpottaa sekä yrittäjää että kertarakentajaa ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä.

 

 

Hankkeen kohderyhmä

 

Kohderyhmänä ovat alueelliset rakennusalan PK –yrittäjät ja yksityiset rakentajat ja rakennuttajat

 

Haluatko sinä tai yrityksesi olla toiminnassa mukana?

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Aki Raussi, puh. 0400 905 020, aki.raussi@kvlakk.fi

 

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus