PEDAALI

PEDAALI –Pedagogiikkaa aikuisille ammatillisessa lisäkoulutuksessa

Projektin tavoitteet:

  • aikuiskouluttajien osaamisen vahvistaminen näyttötutkintoprosessin eri vaiheissa, jolloin näyttötutkintoprosessi on asiakaslähtöinen, joustava ja tutkinnon suorittajaa ja oppijaa motivoiva
  • pedagogisen johtamisen kehittäminen näyttötutkintoprosessissa
  • verkostoyhteistyön ja osaamisen jakamisen kulttuurin vahvistaminen.

Projektin toteutus:

Jokainen oppilaitos osallistuu työelämän edustajien kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Hankekokoukset ovat suunnittelua ja arviointia varten ja oppilaitoskohtaisissa kehittämisfoorumeissa eli Teemamappauksissa kouluttajat vahvistavat taitojaan ja jakavat osaamistaan mappauksen teemasta. Teemoja ovat Osaamisen tunnistaminen, Osaamistarpeiden ennakointi, Opetus- ja ohjausmenetelmät, Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttaminen, Maahanmuuttajien ohjaustarpeiden tunnistaminen sekä Pedagoginen johtaminen. Jokainen oppilaitos toteuttaa omien kehityshaasteidensa mukaiset mappaukset. Näihin osallistuvat kaikki ne kouluttajat, jotka työssään kohtaavat teemojen mukaisia haasteita. Pedagogisen johtamisen mappaukseen osallistuu kouluttajien lisäksi oppilaitoksen esimiehet ja johdon edustajat. Työelämän edustajat osallistuvat teemamappausten alueelliseen suunnitteluun tuomalla työelämän näkemykset ja toiveet mappausten aiheisiin. Työelämän edustajat voivat myös halutessaan osallistua mappauksiin.

Hankkeen lopussa järjestetään toiminnallinen kehittämispäivä, jossa teemamappauksissa syntyneet kokemukset ja tulokset jaetaan koko verkostolle ja yhteistyökumppaneille.

Yhteistyökumppanit: TTS-Työtehoseura, Faktia Koulutus Oy, Jalasjärven kunta/JAKK liikelaitos, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä/  Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Luksia aikuisopisto

Lisätietoja: Tuija Arola, kehityshjohtaja tuija.arola@kvlakk.fi, p. 040 849 3838