PALKO2

PK -yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla

Palvelut ovat tärkeä kasvun ja kilpailukyvyn moottori Suomelle. Tarvitaan uusia innovatiivisia kansainvälisiä palvelukonsepteja, jotka nousevat markkinoiden muutoksista, kuten kestävän kehityksen teemoista, matkailusta tai KIBS -sektorin kansainvälisistä palveluista (KIBS -sektori = laki-, taloushallinto-, markkinointi- ja konsulttipalvelut). Hankkeen tavoitteena on kasvattaa PK -yritysten kansainvälistymiseen liittyvää liiketoimintaosaamista kasvun mahdollistamiseksi. Hankkeessa kukin yhteistyökumppani toteuttaa kohdeyritysten kansainvälistämisen kehittämissuunnitelman sekä siihen liittyvän kehittämisvalmennuksen. Yritystä valmennetaan kansainvälistämisen kehittämissuunnitelman toteuttamisessa siihen luotavalla valmennuskokonaisuudella. Hanke auttaa laajentamaan yrityksen liiketoimintamallia kansainväliseen toimintaympäristöön ja kansainvälisiin asiakkuuksiin. Hankkeen taustalla on palveluyritysten tarve ymmärtää ja hyödyntää erilaisia palveluliiketoiminnan kansainvälistymisen ja kasvun muotoja. Palveluliiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on monen suomalaisen kasvuyrityksen keskeinen tavoite. Erityisesti palvelukonseptit kaipaavat hiomista ja kansainvälisen toimintaympäristön huomioimista asiakkuuksien luomiseksi. Palveluiden kansainvälistymisessä avautuu täysin uusia mahdollisuuksia, koska palvelun fyysisen lokaation merkitys vähenee ja kansainvälisten verkostojen rooli korostuu. Toisaalta palveluiden kansainvälistyminen on monimuotoisempaa kuin fyysisten tuotteiden. Esimerkiksi luovat alat, osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut sekä matkailu- ja vapaa-aikabisnes voivat saavuttaa huomattavan kasvun kansainvälisesti. Myös teollisuudelle palvelutoiminnot avaavat merkittävän uuden kasvupotentiaalin. Uusien bisnesmallien kehittäminen vaatii yhteistyötä yli toimialarajojen sekä globaalien yhteisten piirteiden tunnistamista ja soveltamista kansalliseen toimintatapaan.

Hanketta koordinoi Helsinki Business College Oy, muut verkoston tomijat:Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Porvoo International College, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus