Lataa pdf...
OSUMA - Osallisuutta, osuvuutta ja tutkintosuorituksia maahanmuuttajien ammatilliseen aikuiskoulutukseen

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat hanketta toteuttavien oppilaitosten eri alojen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajat ja koulutuksiin hakeutujat.

Opiskelijoiden lisäksi kohderyhmänä ovat kouluttajat, oppilaitoksen ohjaus- ja tukihenkilöt sekä työpaikoilla työssä oppimisesta vastaavat ja sitä ohjaavat henkilöt.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden pääsyä ammatilliseen koulutukseen, koulutuksen suorittamista onnistuneesti ja sijoittumista työelämään koulutuksen jälkeen.

Hankkeessa kehitetään koulutukseen hakeutumista, opiskelijavalintaa, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä opiskelua ja osallisuutta tukevia toimintamalleja. Hankkeen kehittämistyöhön osallistetaan aktiivisesti maahanmuuttajaopiskelijoita ja työelämän yhteistyökumppaneita.

Toimenpiteet

 • Kehitetään ja pilotoidaan käytäntöjä:

 • Hakeutumivaiheeseen
  • soveltuvuus, ohjaus ja osaamisen tunnistaminen
 • Tutkinnon suorittamiseen

  • Pajat ja lisäohjaus

 • Tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen

  • Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen

  • Pedagogiset menetelmät, työparityöskentely

  • Osallisuutta tukevat toimintamallit, tutor- ja mentoritoiminta

Toteuttajakohtaiset kehittämistoimenpiteet ja yhteiset työpajat kokemusten ja osaamisen jakamiseen.


Projektin kesto            Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun aikuisopisto

Projektin kesto            21.5.2014 - 31.12.2015

Lisätietoja                   asiakkuus- ja hankepäällikkö Liena Silen, puh. 020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi

Rahoitus                      Opetushallitus