Lataa pdf...
Projektiesite - OPIN OVI

Opin ovi -hanke on päättynyt vuoden 2012 lopussa

Opin Ovi Kymi –hanke on osa valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa. Hankkeessa pyritään helpottamaan aikuisten koulutukseen hakeutumista sekä parantamaan neuvonnan ja tiedotuksen laatua. Opin Ovi Kymi - hankkeessa kehitetään neuvonta- ja ohjaustyössä toimivien henkilöiden osaamista sekä ohjaustoiminnan työvälineitä ja ohjauspalvelujen koordinaatiota Kymenlaakson alueella.

Kohderyhmä

Opintoneuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta antavat henkilöt koulutusorganisaatioissa, työhallinnossa ja työelämän organisaatioissa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, saatavuutta sekä parantaa palvelujen koordinointia ja niistä tiedottamista. Hankkeessa kehitetään ohjaus- ja neuvontatyössä toimivien henkilöiden osaamista sekä ohjaustoiminnan työvälineitä. Samalla pyritään edistämään Kymenlaaksolaisten aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista. Projekti tukee toimenpiteillään Kaakkois-
Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen strategiaa 2008-2012, jossa keskeistä on toimijoiden välinen kumppanuus, yhteistyö ja verkostoissa oppiminen, koordinoitu tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä yksilön onnistuvat opinpolut.

Projektin tuloksena

Opin Ovi Kymi kokoaa Kymenlaakson aikuisten neuvonnan ja ohjauksen toimijat yhteiseksi
toimijaverkostoksi, joka tuottaa koordinoituja ohjauspalveluja Kymenlaakson alueella.
Aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyö kehittyy ja lisääntyy keskinäisen tunnettuuden parantumisen myötä. Maakunnan aikuisväestön tietoisuus aikuiskoulutusmahdollisuuksista ja ohjauspalveluista kohdealueella kasvaa.

Lisätietoja
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Liena Silen, laatu- ja projektipäällikkö,puh.  020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi