Lataa pdf...
Projektiesite - OOTA

OOTA -hanke on päättynyt vuoden 2012 lopussa

Hankkeen yleistavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien opiskelu- ja tutkinnon suorittamiseen kuluvaa kokonaisaikaa ja vähentää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä ja siten edistää pysyvämpää työllistymistä. Tavoitteena on myös saada aikaan keinoja, joilla parannetaan kommunikaatiota mamu-opiskelijan ammatinopettajan/työpaikkaohjaajan välillä sekä edistetään asennemuutosta eri oppimisympäristöissä ja lisäksi parannetaan ammatinopettajien ja työpaikkaohjaajien monikulttuurista ohjausosaamista.

Hankkeessa analysoidaan maahanmuuttajaopiskelijan/-tutkinnon suorittajan ja hänen ohjaajansa välisiä kommunikaatiotilanteita ammatinopetukseen ja koulutus-/ tutkinnonsuoritusprosessiin liittyvissä tilanteissa. Analyysin pohjalta laaditaan toimintaohjeita parempaan tilanteista selviämiseen ja edistämään tutkinnon suorittamista. Hankkeen aikana ammatinopettajia ja työpaikkaohjaajia valmennetaan monikulttuurisissa ohjaustilanteissa toimimiseen. Itse ohjaustilanteen lisäksi pyritään myös tekemään asennemuokkausta. Ohjaustilanne on lisäksi kielenoppimistilanne, jossa voidaan vahvistaa maahanmuuttajan alan ammattisanaston hallitsemista. Hankkeen yksi osa on täsmäkielitaidon oppimisen tukeminen ohjaustilanteissa. Täsmäkielitaidolla tarkoitetaan juuri sitä kielitaitoa, jota tarvitaan ammatin harjoittamisessa.

Hankkeeseen sisältyvät seuraavat alat: hyvinvointi, myynti, puhdistuspalvelu ja välinehuolto.  Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus vastaa myyntialasta.

Tuloksena on dokumentoitu toimintamalli oppilaitoksiin ja työssäoppimispaikoille sekä (ammatillisen) koulutuksen ohjaus-/työnopetustilanteisiin että osaamisen tunnistamiseen.

Hanke on Opetushallituksen osarahoittama.

Lisätietoja:
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Liena Silen, laatu- ja projektipäällikkö, puh.  020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi