Lataa pdf...
Oksa III

Oksa III-hanke on monialainen verkostohanke Kaakkois-Suomen toiminta-alueelle.

Verkoston keskeiset tavoitteet ovat:

 1. Edistetään innovaatiopedagogista osaamista oppilaitoksissa
 2. Edistetään oppilaitosten asiantuntijuutta yritysten osaamisen kehittämispalveluissa, erityisesti osaamisen kehittämissuunnitelmien laatimisessa
 3. Oksa-verkoston ennakoinnin ja toiminnan edelleen kehittäminen
 4. Osaamistarvekartoituksissa kerätyn osaamistarve- ja ennakointitiedon hyödyntäminen yrityksille tarjottavien palvelutuotteiden kehittämisessä.
 5. Joustavien alueellisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen pk-yrityksille hyödyntäen verkoston yhteistä C&Q Kaakko-osaamistarvetietokantaa ja toimijoiden omia tietokantoja
 6. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän laadun, tuloksellisuuden ja kohdentamisen parantaminen

Hankkeen käytännön toimenpiteet:

 1. Käynnistetään verkoston yhteisten TYKEn tuloksellisuusmittareiden kehittämistyö. Järjestetään koko verkostolle työpajatyyppistä koulutusta mittareiden laatimiseen.
 2. Suunnitellaan ja työstetään yritysten osaamisen kehittämissuunnitelmia yhdessä yritysten kanssa
 3. Kehitetään Oksa-toimintaverkoston ennakointiosaamista koulutustilaisuuksissa ja työpajoissa
 4. Kootaan ja analysoidaan C&Q-Kaakko osaamistarvetietokannan toimialakohtaisia tietoja ja palveluja. Tuotteistaminen tapahtuu osahankkeissa.
 5. Levitetään innovaatio-osaamista verkostossa, keskeisenä periaatteena toinen toisiltaan oppiminen

OKSA verkostohankkeessa ovat mukana Aktiva, Ekami ja KSAO.

Lisätietoja:

laatu- ja projektipäällikkö, LienaSilen p. 020 7879 211