Ohjauksen apajilla – erityinen tuki arjen toiminnaksi

Hankkeen kesto: 8.5.2015 - 31.12.2016

Hankkeen tavoitteena on aikuiskoulutuksen pedagogisen laadun parantaminen

  • valmistava koulutus - koulutuksen toteuttaminen
  • ohjauksen ja erityisen tuen vaikuttavuuden parantaminen
  • aikuiskouluttajien ja ohjaushenkilöstön pedagogisen ajattelun kytkeminen käytännön toimintoihin

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus osallistuu hanketoimijoiden yhteisiin kehittämistoimiin ja
lisäksi
Aikuiskoulutuskeskus Kouvolan omat painopisteet hankkeessa ovat:

  • Erityinen tuki osana ammatillisen kouluttajan osaamista
  • kouluttajan digiosaaminen ohjauksessa ja henkilökohtaistamisessa
  • pedagogisten pyrähdysten vakiinnuttaminen osaksi pedagogisen kehitysryhmän toimintaa

Kehittämiskohteet perustuvat Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen pedagogisessa strategiassa vuosille 2013–2016 nimetyille konkreettisille toimenpiteille, joiden tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua lisäämällä kouluttajien osaamista.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Tuija Arola
p. 040 849 3838

tuija.arola@kvlakk.fi