Maahanmuuttajien Yrittäjyyshanke

Maahanmuuttajille, jotka haluavat luoda itselleen työpaikan ja mahdollisesti tulevaisuudessa työllistää myös muita.

Tavoitteet

Maahanmuuttajien puutteelliset tiedot suomalaisesta yrityskulttuurista ja virallisista käytänteistä hankaloittavat usein yritystoiminnan käynnistämistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien yrittäjäosaamista.

Hankkeessa maahanmuuttajataustaisille yritysten perustajille tarjotaan tueksi jo yrittäjänä toimivia mentoreita. Mentorointi on kulttuurien välistä yhteistyötä, joka on rakentavaa vuoropuhelua ja rikastuttaa molempia osapuolia.

Hankkeen tavoitteena on, että maahanmuuttajien edellytykset käynnistää kannattavaa liiketoimintaa lisääntyvät ja he pystyvät käyttämään yrittäjäjärjestöjen ja neuvontaorganisaatioiden palveluja. Mentorien monikulttuurinen tieto lisääntyy ja he voivat olla tukemassa uusien yrittäjien verkostoitumista. Myös korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien edellytykset työllistyä esimiestehtäviin ja edetä urallaan lisääntyvät.

Toteutus

Hankkeen toimintaosio, johon kuuluu ryhmätapaamisia ja yksilökohtaista neuvontaa ja tukemista, toteutuu vuoden 2014 aikana. Osallistujille tarjotaan tarvittaessa kielitukea. Hankkeen puitteissa kehitetään ja pilotoidaan yrityshautomomalli ja mentoreille suunnattu monikulttuurisuusvalmennusohjelma.

Sisältö     

A. Yrityshautomomallin kehittäminen  

 • yrittäjyyden alkukartoitus
 • yrittäjän kielituki
 • yrittämisen toimintaympäristö Suomessa
 • substanssiosaamisen arviointi ja kehityssuunnitelma
 • liiketoimintasuunnitelman tekeminen
 • yritystoiminnan tuki ja neuvonta

B. Jatko-ohjaus

 • yritysmentorin ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen
 • mentoreiden antama tuki mentoroitaville

C. Yritysmentoreiden monikulttuurisuusvalmennus

 • yritysmentoreille monikulttuurinen valmennusohjelma
 • mentoriverkoston kokoaminen
 • mentorivalmennuksen pilotointi


Lisätietoja:

Tuija Arola, kehitysjohtaja, puh. 040 849 3838, tuija.arola@kvlakk.fi

Maarit Helkala, kouluttaja, puh. 0400 550 064,  maarit.helkala@kvlakk.fi