Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa

 

1.9.2015 - 31.12.2016

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja kokeilla käytännössä lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ammatillisten perustutkintojen opetuksessa sekä lisätyn todellisuuden integroimista nykyisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin.

Hankkeen toiminta

Hankkeen koordinaattorina toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto ja yhteistyökumppaneina Faktia Koulutus Oy, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto.

  1. Hankkeen aluksi järjestetään valmennus, jossa tutustutaan lisättyyn todellisuuteen ja sen käyttömahdollisuuksiin opetuksessa.

  2. Hankkeessa kartoitetaan erilaisia olemassa olevia lisätyn todellisuuden vaihtoehtoja, kohteena nimenomaan ammatillinen koulutus. Kartoitus tapahtuu vertailemalla tuotantoympäristöjä, välineitä ja sovelluksia lisätyn todellisuuden opetuskäytön käytännön toteutuksissa sekä sen integroinnissa nykyisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin.

  3. Lisäksi testataan ja tehdään käytännönläheisiä pilottikokeiluja hyödyntäen lisättyyn todellisuuteen perustuvia oppimisympäristöjä. Osa-alueeseen liittyy näiden oppimisympäristöjen suunnittelua, tuottamista ja käytäntöjen testausta aidoissa oppimistilanteissa.

  4. Hankkeen parhaat käytännöt ja kokemukset kootaan case-julkaisuun, lisäksi laaditaan opettajille yksinkertainen ohje siitä kuinka ottaa lisätty todellisuus osaksi omaa opetusta.

Lisäksi hankkeessa levitetään tietoa lisätyn todellisuuden pedagogisista mahdollisuuksista esitellen erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia lisätyn todellisuuden toteutuksia.

Lisätietoja
Liena Silen, hanke- ja asiakkuuspäällikkö
p. 020 7879 211
liena.silen@kvlakk.fi

Aki Raussi, kouluttaja
p.
0400 905 020
aki.raussi@kvlakk.fi

 
 

Hankekuppanit

Pohjois-Karjalan aikuisopisto (hankkeen koordinaattori), satu-minna.piiroinen@pkky.fi

Faktia Koulutus Oy, raija.salo@faktia.fi

Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, liena.silen@kvlakk.fi

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, maire.huopalainen@samiedu.fi

Ylä-Savon ammattiopisto, leena.toivanen@ysao.fi