Lataa pdf...
Projektiesite - KYMPIT

KYMPIT -hanke on päättynyt vuoden 2012 lopussa

KYMPIT – Kymenlaakson maahanmuuttajien paremman integraation tueksi vastataan tarpeeseen nopeuttaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä osaamistaan vastaavaan työhön. Kotoutumiskoulutus ei tue nopeaa työllistymistä, koska perinteisessä koulutuksessa hankitut tiedot ja taidot eivät vielä riitä takaamaan maahanmuuttajien työmarkkinakelpoisuutta eri ammattialoilla. Usein työllistymisen esteenä on työtehtävien hoitamisen edellyttämän kielitaidon puute.

Hankkeessa kehitetään malli riittävän kielitaidon hankkimisesta metalli-, auto- ja kuljetusaloilla sekä hoitoalalla. Työssä vaadittavan kielitaidon saavuttaminen edellyttää oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun lisäksi työpaikalla tapahtuvaa tuettua ammattikielen opiskelua. Työnantaja tarvitsee tietoa ja taitoa maahanmuuttajataustaisen henkilön perehdyttämisestä ja ohjaamisesta kielitaidon kehittymisessä.

Osaavan työvoiman työssä pysymiseen vaikuttaa myös perheen kotoutuminen uuteen yhteiskuntaan. Tässä hankkeessa kartoitetaan venäläistaustaisten yrittäjäperheiden ja työperäisten maahanmuuttajien perheiden kotoutumista. Toisena kartoituskohteena ovat kiinalaiset maahanmuuttajatja perheet viranomaisten ja työnantajien näkökulmasta. Vertailuaineistoa perheen kotoutumisesta kerätään Ruotsista. Kohderyhmä Hankkeen hyödynsaajina ovat Kymenlaaksossa asuvat maahanmuuttajat sekä alueelle hakeutumassa olevat työperäiset maahanmuuttajat. Koulutustoimenpiteiden kohderyhmänä ovat maahanmuuttajille ammattiaineita opettavat kouluttajat.

Hankkeessa kehitettyjen perehdytysohjeiden ja kielitaidon hankkimiseen liittyvän mallin kokeiluvaiheen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajia palkanneet yritykset ja organisaatiot sekä niiden maahanmuuttajataustaiset työntekijät metalli-, auto- ja kuljetusaloilla sekä hoitoalalla. Kartoitusten kohderyhmänä ovat suomalaiset viranomaiset ja työnantajat sekä venäläiset työperäiset maahanmuuttajat.

Rahoitus Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Suomen lääninhallitus.

Muut toteuttajat projektissa

  • Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kouvolan ja Kotkan toimipisteet

sekä hankekumppanit

  • Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu
  • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
  • Etelä- Kymenlaakson Ammattiopisto

Lisätietoja
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Liena Silen, laatu- ja projektipäällikkö puh. 020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi