KULVE- Kuljetus- ja autoala verkossa

Hanke:          KULVE – Kuljetus- ja autoala verkossa

Toimijat:       Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Saimaan Ammattiopisto, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, TTS Kehitys

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kuljettajakoulutusten työssäoppimista ja työssäoppimisen ohjausta sekä ottaa käyttöön ajoneuvoalan koulutusten työnopetukseen uusia, motoristen taitojen oppimista ja oppijan itsearviointitaitojen kehittymistä tukevia toimintatapoja. Kuljettajakoulutukseen luodaan toimintamalli, jolla saadaan työssäoppimisesta ja työssäoppimisen ohjauksesta interaktiivinen, vertaisoppimista tuottava ja yksittäisen opiskelijan kehittymistä alan ammattilaiseksi tukeva oppimisprosessi.

Hankkeen kohderyhmä

  • työelämä, kuljetus- ja autokorjaamoalojen työnantajat
  • kuljetus- ja ajoneuvoalojen opiskelijat ja alalle hakeutuvat
  • kuljetus- ja ajoneuvoalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa on tavoitteena kehittää kuljetusalalla työssäoppimisen ohjausta, seurantaa ja opitun jakamista oppijoiden kesken hyödyntäen sulautuvan oppimisen ja digitaalisen teknologian mahdollisuuksia. Uusien toimintamallien ja uuden teknologian avulla työssäoppimassa oleva opiskelija voi jakaa oppimaansa uutta muille opiskelijoille sekä saada tukea kouluttajilta ja muilta opiskelijoilta mahdollisimman nopeasti.

Hankkeessa on tavoitteena kehittää opetusmetodeja ajoneuvoalan koulutuksiin, jolla voidaan havainnoija oppijan työtä ja arvioida sitä mm. käyttäen videointiteknologiaa.  Tavoitteena on, että oppija oppii tekemisestään analysoimalla tallenteita. Menetelmällä on tarkoitus myös edesauttaa kouluttajan ja oppijan dialogia ja osaamisen arviointia.

Suunnitellut tulokset

Kehitetään verkkoon kuljetusalan opiskelijoille verkko-oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat kommunikoida ja tallentaa itse kuvaamansa materiaalia erilaisista tilanteista joita työssäoppimisessa ovat kohdanneet. Lisäksi tutkintaan sosiaalisen median mahdollisuuksia kuljetusalan koulutuksessa.

Laatia ajoneuvoalan koulutuksiin suunnitelma ja pilotoida miten mm. mobiili- ja videointiteknologiaa voidaan hyödyntää ajoneuvoalan koulutuksissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sosiaalisen median käyttöä ajoneuvoalan koulutuksessa.

Lisätietoja: hankkeen projektipäällikkö (Koulutuspäällikkö) Kalle Sarlund,

puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi