Lataa pdf...
Projektiesite - KUFOR

KUFOR -hanke on päättynyt vuoden 2012 lopussa

Hankkeen keskeisenä toimintafoorumina ovat kuljetus- ja autoalan yritysten edustajien ja kuljetus- sekä autoalan kouluttajien yhteiset teemafoorumit eli työpajat.  Työpajoissa kuullaan ennalta yhteistyössä määritettyjen ajankohtaisten teemojen mukaisia asiantuntijaesityksiä, verkostoidutaan alan muiden toimijoiden ja yrittäjien kanssa, keskustellaan kuljetus- ja autoalan ajankohtaisista asioista, ennakoidaan toimialan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehitetään alan ammatillista koulutusta työelämälähtöisemmäksi.

Hankkeessa painotetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimialakehitystä logistiikka-alan tulevaisuuden haasteille

  • älyliikenne: tieto- ja viestintäteknologian uudet innovaatiot liikenteessä
  • ympäristöosaaminen: liikenteen energiatehokkuus, taloudellisuus ja uusi ajoneuvoteknologia
  • asiakaspalveluosaaminen ja kielitaito

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on luoda kuljetus- ja autoalan yritysten ja koulutusorganisaation välille pysyvä kehittämisfoorumi työelämän tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamiseksi ja koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan osaamistarpeita.  Koulutuksen työelämälähtöisyys paranee, koulutuspalveluiden ostajien ja käyttäjien tarpeet huomioidaan paremmin koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, ja tuleviin haasteisiin valmistaudutaan vastaamaan yhdessä.   

Hanketoimijoiden verkostoituminen ja säännöllinen yhteydenpito mahdollistaa pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen sekä yrityksissä että oppilaitoksessa. Yritysten sisäinen toimintakulttuuri kehittyy ja verkostoituminen lisääntyy.

 

 

Lisätietoja
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Liena Silen laatu- ja projektipäällikkö 020 7879 211, liena.silen@kvlakk.fi
Jussi Sireeni toimialapäällikkö 020 7879 261, jussi.sireeni@kvlakk.fi