Kotona asumisen edistäminen -hanke

Kotona asumisen edistäminen –hanke etsii vastauksia:

 • Miten ikäihmisten kotona asumista voidaan  edistää?
 • Miten moniammatillista yhteistyötä voidaan   kehittää ikääntyneiden tueksi?
 • Millä toimenpiteillä kodin muutostöitä voidaan tehdä?
 • Mistä löytyy korjauspalveluja tuottavia tekijöitä?
 • Miten ikäihmisten asumisolosuhteita voidaan helpottaa?

 

Tavoitteet

 • Tuottaa kotona asumista edistävä toimintamalli.
 • Tuottaa monialaisen ja moniammatillisen verkoston palveluprosessi.

Vaikuttavuus                                

 • Kotona asumiseen liittyvän toiminnan tehostuminen.
 • Kotona asumisen mahdollisuudet paranevat.
 • Kotona asumisen aika pitenee ja laitoshoidon tarve vähenee.
 • Elämänlaatu paranee.
 • Itsemääräämisoikeus asumisessa säilyy mahdollisemman pitkään.

Kohderyhmä                                  

 • Ikääntyneiden omais- ja vapaaehtoistyöntekijät
 • Kotihoitoon osallistuvat ammatilliset toimijat
 • Kotona asumisen mahdollistamiseen palveluita tuottavat yritykset
 • Kotona asuvat ikäihmiset
 • Järjestöt ja yhdistykset
 • Koulutusorganisaatiot
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelun tuottajat
 • Hyvinvointialan yrittäjät

Taustalla                                         

 • Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta
 • Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkaminen
 • Laitoshoidon vähentäminen vanhustenhuollossa
 • Vanhuspalvelulain mukaiset velvoitteet laitoshoidosta
 • Vuoteen 2030 mennessä tarve miljoonalle esteettömälle asunnolle

Lisätietoja                                      

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, projektipäällikkö Hilkka Pentsinen, puh. 040 578 9803, hilkka.pentsinen@kvlakk.fi