Fiksu vekotin

Kesto: 1.8.2015 - 31.12.2016

Rahoittaja: Opetushallistus

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kotoutumiskoulutuksissa työskentelevien opettajien ja ohjaajien sekä kotoutumiskoulutuksissa opiskelevien aikuisten maahanmuuttajien digitaalisen osaamisen vahvistaminen. Digitaalisen osaamisen tarve kasvaa yhteiskunnassa mm. asioinnissa ja palveluiden saatavuudessa, jotka ovat keskeisiä sisältöjä kotoutujien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kotoutumiskoulutuksen on tärkeä ottaa huomioon yhteiskunnan digitalisaatio koulutuksen toteutustavoissa ja yksi keino on integroida digitaalista osaamista itse opetettavan sisällön opetukseen. Hankkeen tuella mallinnetaan kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien ohjaajien ja kouluttajien digitaalisen osaamisen kehittämistä sekä edelleen jatkokehitetään (OPH, Vekotin 2013-2014) työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettavaa kotoutumiskoulutusta monimuoto-opetuksen suuntaan. Monimuoto-opetus ja –ohjaus vahvistavat osallistujien yhdenvertaisuutta koulutukseen osallistumisessa asuinpaikasta riippumatta ja mahdollisuuksia osallistua digitaalisen yhteiskunnan toimintaan.

Hanke vahvistaa mukana olevien kotoutumiskoulutusta toteuttavien oppilaitosten välistä yhteistyötä käytännön ruohonjuuritasolla kouluttajien ja ohjaajien kesken.

Hankeverkosto: Tampereen aikuiskoulutuskeskus (koordinaattori), Aikuiskoulutuskeskus Kouvola ja Oulun Aikuiskoulutuskeskus.

Yhteyshenkilöt:
Jukka Latva, kouluttaja p. 040 197 3679
Liena Silen, asiakkuus- ja hankepäällikkö p. 040 482 6770