Autotekniikan piilaakso

Autotekniikan piilaakso

 

Suomi on tunnettu maailmalla moottoriurheilun osaamisesta. Moottoriurheilun tarvitsemien mekaanikkojen koulutus on kuitenkin olematonta yleiseen osaamiseen nähden. Hankkeen tarkoituksena on tuotteistaa ja nostaa autotekniikan mekaanikon erikoisosaaminen kansainväliselle tasolle ja rakentaa autoteknisen osaamisen koulutuspolku toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, yliopistoon tai alan parhaisiin koulutuslaitoksiin Euroopassa.

Koulutuksen tarve on noussut esiin suomalaisten, kansainvälisissä kilpailusarjoissa toimivien ammattilaistallien ja moottoriurheilun asiantuntijoiden taholta. Vetovoimainen koulutus luo pohjan alan monipuolisen yritystoiminnan kehittämiselle ja kasvattaa samalla alan kriittistä massaa alueella luoden edellytykset autotekniselle klusterille ja palvelurakenteille.

Hanke lisää Kymenlaakson vetovoimaisuutta tarjoamalla uutta erikoiskoulutusta ja alueen yritystoiminnan kehittämistä kansainvälistä kilpailukykyä lisäävän erikoisosaamisen avulla.

 

Hankkeen tulokset:

1.Hankkeen aikana tehtävän selvitystyön tulosten pohjalta tarkoituksena on perustaa uusi autotekniikan oppimisympäristö, joka mahdollistaa alan toisen asteen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen käynnistämisen. Koulutuksen toteuttamisen myötä syntyy opetusalan työpaikkoja ja erikoisosaamista alueelle.

2.Selvitys opetuskeskuksen perustamisen edellytyksistä: tarvittavista tiloista ja laitteista, henkilöstöstä ja sen osaamisesta, sekä kansainvälisistä yhteistyöverkostoista.

3.Kansainvälinen kilpailukyky paranee, kun koulutusta voidaan tulevaisuudessa myydä muista maista tuleville autotekniikasta kiinnostuneille henkilöille ja nuorille, jotka haluavat yhdistää autourheiluharjoittelun, kilpailemisen ja kouluttautumisen.

Oletko kiinnostunut kehittämään alueen autourheilu osaamista ja mainetta?

Lisätietoja: projektipäällikkö Jussi Sireeni, puh. 040 732 8489, jussi.sireeni@kvlakk.fi

Rahoitus:  Euroopan sosiaalirahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus