ARMAS-hanke - ARvioijan eMateriaalilla ASiantuntijaksi

ARMAS-hanke - ARvioijan eMateriaalilla ASiantuntijaksi  

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa opetuksen ja työelämän yhteistyötä tukeva toimintamalli, jolla kehitetään tutkintoihin liittyvien arviointien asiantuntijuutta ja osaamista. Toimintaympäristö luodaan SyTyKe-hankkeessa alustavasti syntyneeseen aineistoon, jossa arvioijille on luotu nettipohjainen ympäristö arvioitsijoiden perehdytykseen.

ARMAS-hankkeessa keskitytään tutkintokohtaisten materiaalien toteuttamiseen ja mallintamiseen palvelemaan koko näyttötutkintojärjestelmää ja kaikkia aikuisoppilaitoksia valtakunnallisesti. Lisäksi uudessa hankkeessa painotetaan aineiston vuorovaikutteisuutta ja tieto- ja viestintätekniikan uusimpia visuaalisia ratkaisuja.

Hankkeen kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat tutkintojen arvioijat niin työntekijöiden kuin työnantajienkin tahoilta, oppilaitokset ja tutkintotilaisuuksiin valmistautuvat opiskelijat.

 

Valtakunnallinen Verkosto: Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, Sedu Aikuiskoulutus, Lapin ammattiopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Etelä-Savon ammattiopisto

 

www.earviointi.fi

 

Lisätietoja: asiakkuus- ja hankepäällikkö Liena Silen, puh. 020 7879 211 tai 040 482 6770 , liena.silen@kvlakk.fi

 

Rahoitus: Opetushallitus