Projektitoiminta

Osastoilta esiin nousevien kehittämisehdotusten pohjalta haetaan hankerahoitusta erilaisiin työelämän palvelu- ja kehittämistehtäviin sekä opetuksen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin mm. ELY-keskuksista, Opetushallitukselta tai Euroopan Unionin rakennerahoitusta kansallisilta rahoittajilta. Tarpeen mukaan voidaan toimia joko päävastuullisena hankekoordinaattorina tai kehittämiskumppanina/osa-toteuttajana muiden oppilaitosten ja työelämän kanssa toteutettavissa yhteistyöhankkeissa.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa on parhaillaan meneillään kymmenen kehityshanketta.

Verkostoituminen on voimaa!

Yhteystiedot

Liena Silen

yhteyspäällikkö
puh. 020 7879 211

liena.silen@kvlakk.fi