Lataa pdf...
Myynnin ammattitutkinto, verkkokoulutus

Verkkokoulutus myyjille - suorita tutkinto joustavasti työn ohella

Aikataulu
Koulutukseen on jatkuva haku. Ammattitutkinnon suorittamisessa edetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa myynnin ammattitutkinto. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on hyväksytysti suoritettu. Koulutuksen avulla tutkinnon suorittaja pystyy kehittämään ja laajentamaan ammattitaitoaan ja monipuolistamaan osaamistaan.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka on jo toiminut myyntialan työtehtävissä.

Tutkinnon suorittaminen
Myynnin ammattilaiselta edellytettävä ammattiosaaminen osoitetaan näyttötutkintoina aidoissa työelämän tilanteissa, joten tutkinnon suorittaminen edellyttää myyntialan työpaikkaa. Tutkintoon valmennus perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon mm. opiskelijan työkokemus, koulutus, lähtötaso, oppimistyyli ja elämäntilanne. Näyttötutkinnon suorittamiseksi laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma.

Hinta
Koko tutkinnon hinta on 270€ (3 tutkinnon osaa) ja yhden tutkinnon osan hinta on 90€. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.

Haku
Voit hakea koulutukseen  sähköisellä hakulomakkeella

Lisätietoja
vastuukouluttaja Suvi Aaltonen, 040 825 1217, suvi.aaltonen@kvlakk.fi

Koulutuksen sisältö

Myyntiin valmistautuminen (pakollinen osa)

 • oman organisaation toiminnan tunteminen
 • tehokkaan ja taloudellisen toimintatavan noudattaminen
 • tuote- ja palveluvalikoiman hallinta
 • tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely
 • toimitusprosessin hallinta
 • työyhteisön jäsenenä toimiminen
 • työympäristöstä huolehtiminen
 • työnopastaminen
 • oman työn ja osaamisen suunnittelu, seuranta ja kehittäminen

Myynnin toteuttaminen (pakollinen osa)

 • asiakkuuksien hoitaminen
 • asiakaspalvelun toteuttaminen
 • myyminen
 • vuorovaikutustilanteiden hoitaminen
 • oman myyntityön kannattavuuden arviointi

Valinnaiset osat, joista yksi suoritetaan:

 • tuoteryhmän hoitaminen
 • markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
 • työssä oppimisen ohjaaminen
 • kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen
 • tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja: http://www.oph.fi/download/140496_Myynnin_at_2012_net.pdf

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suorittanut voi hakea verotonta ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus on 395 €.

Ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on tutkinnon suorittaessaan ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteenlaskettuna vähintään viisi vuotta.

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi