Lataa pdf...
Yrittäjän ammattitutkinto

Pienyrittäjille räätälöity ilta-/monimuotokoulutus

Koulutusaika
Lähiopetusajat sovitaan ryhmän kanssa erikseen yrittäjien aikataulut huomioiden. Koulutus alkaa min. 6 tutkinto-opiskelijalla.

Koulutuksen kesto on noin 1 - 1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Tavoitteet ja hyödyt     
Koulutuksen tavoitteena on yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen ja oman yrityksen liiketoimintasuunnitelman päivittäminen.

Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset valmiudet toimia yrittäjänä sekä ylläpitää, päivittää ja laajentaa yrittäjyyttä koskevaa ammattitaitoa. Yrittäjä voi koulutuksen aikana kehittää yrityksensä liiketoimintaa, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja itsearvioida omia yrittäjäominaisuuksiaan sekä yrityksen kehittämistarpeita.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat harjoittaneet liiketoimintaa 1 - 5 vuotta.

Toteutus      
Tutkintokoulutus alkaa osaamiskartoituksella. Arvioiden pohjalta tutkinto-opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka koostuvat lähiopinnoista, etä- ja verkko-opinnoista sekä itsenäisistä oppimistehtävistä. Monimuotototeutukseen kuuluvat lähiopinnot ovat iltaisin.

Tutkintokoulutuksen sisältö

Orientoivat opinnot

 • henkilökohtaistaminen
 • oppimisympäristöihin tutustuminen

Pakollinen tutkinnon osa

Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

 • kehittää omaa liiketoimintaansa päivittämällä liiketoimintasuunnitelma
 • hyödyntää verkostoja
 • kehittää omia yrittäjävalmiuksia.

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi tutkinnon osaa)

 • tuotteistaminen
 • taloushallinto
 • myynti ja markkinointi
 • henkilöstöhallinto
 • sähköinen liiketoiminta
 • franchisingyrittäminen

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja niiden osaamistavoitteet käyvät ilmi yrittäjän ammattitutkinnon perusteista, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3536457.

Opintojen tarkempi sisältö perustuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon tutkinto-opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen.

Hinta      
Koko tutkinnon hinta on 360€ (3 tutkinnon osaa). Yhden tutkinnon osan hinta on 120€.

Lisätietoja   

Kouluttaja Maarit Helkala, puh. 040 481 3904, sähköposti maarit.helkala@kvlakk.fi

Ammattitutkintostipendi

 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle
 • edellyttää tutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa oloa vähintään viisi vuotta
 • alle 68 vuoden ikää
 • vakituista asumista Suomessa ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista tutkinnon suorittamispäivänä ja stipendin hakemishetkellä
 • veroton kertakorvaus
 • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta

Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Jos stipendiä haetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista ja ylioppilastutkintoa.

Lisätietojawww.koulutusrahasto.fi