TIETY - Tietotyötutkinto

TIETY - Tietotyötutkinto on työelämälähtöinen tutkinto

Työelämälähtöinen TIETY - Tietotyötutkinto tarjoaa osaamista alueille, jotka ovat tämän päivän työelämässä kaikille tarpeellisia. Osaamisalueet liittyvät tietotyöhön ja sen eri ulottuvuuksiin kuten viestintään ja erilaisten käytänteiden hyödyntämiseen. TIETY ei ole pelkkää teknologiaa vaan tutkinnon aikana käydään läpi muun muassa erilaisia työskentelytapoja- ja malleja. TIETY tarjoaakin näkökulmia ja osaamista tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Tutkinto sopii kaikille, jotka haluavat syventää tietoteknistä ja viestinnällistä osaamistaan ja saada uusia työkaluja sekä valmiuksia. Esitietovaatimuksena on vähintään @-kortti -tason taitojen hallitseminen. Tutkinto kuuluu TIEKEn ajokorttiperheeseen.

Työelämälähtöisen TIETY-tutkinnon suorittanut:

  • osaa kehittää tietotyöosaamista työyhteisöissä
  • omaksuu uusia toimintamalleja ja -tapoja
  • pystyy toimimaan entistä tehokkaammin ja innovatiivisemmin omissa työtehtävissäänsekä työyhteisössään

Kohderyhmä
Tietotekniikan perusteet hallitsevat, jotka haluavat syventää tietoteknistä ja viestinnällistä osaamistaan sekä saada uusia työkaluja ja valmiuksia. Tarkista
perusosaamisesi vaikka @-kortin sisällöstä: (http://www.tieke.fi/osaamispalvelut/tieken_tutkinnot/_-kortti/tutkinnon_rakenne/)

Sisältö
Koulutus toteutetaan tutkinnon neljään osioon valmistavana lähi- ja verkko-opiskeluna. Etätehtävät ovat suorittajan työhön ja työtapoihin liittyviä laajempia selvitys-, tuottamis- ja kehittämistehtäviä.

Lähiopiskelun teemat ovat

  • Työ tietoyhteiskunnassa
  • Yhteistoiminta ja viestintä
  • Tiedonhaku ja -hallinta
  • Tietoturva ja tietosuoja

Hinta
420 € (alv 0%)

Toteutetaan kysynnän mukaan - Ota yhteyttä!

Lisätietoja
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, kouluttaja Suvi Aaltonen, suvi.aaltonen@kvlakk.fi
www.tieke.fi