Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (676739)

Koulutus on tarkoitettu työttömille, alalle soveltuville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa osaamista kone- ja tuotantotekniikan alalla. Koulutuksen suorittaneet työllistyvät koulutuksen suoritettuaan levyseppähitsaajaksi, koneistajaksi tai asentajaksi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin.

Lisätiedot

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi osaaminen johonkin työtehtävään ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita.

Tutkinnon suorittanut osaa erilaisia valmistustekniikoita ja koneiden ja laitteiden kokoonpanossa ja asennuksessa käytettäviä työmenetelmiä. Hän osaa tehdä työtehtäväkokonaisuuksia työpiirustusten ja työselitysten mukaan, soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä toimia itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä. Hän osaa toimia laatujärjestelmien mukaan ja tehdä laadunvalvontaan ja kunnossapitoon liittyviä mittauksia.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Aikataulu ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämisuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Haku

   

Koulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676739?locations=Kouvola&&announced=0&sort=1

Lisätietoja

Pasi Hallikas, toimialapäällikkö, IWE
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, puh. 040 482 6656, pasi.hallikas@kvlakk.fi