Lataa pdf...
Ajotaitojen kehittäminen ja rekrytointipalvelut

Ajankohtainen liikennelainsäädäntö

Kohderyhmä

Yritykset ja kunnat, joiden työntekijät ajavat työssään työnantajan autoilla.

Sisältö

Koulutus on ½ pv mittainen ajankohtaisten ja muuttuneiden liikennesääntöjen kertaus työntekijöille, joilla on ollut ajo-oikeus voimassa jo vuosia ja liikennesääntöjen osaamista ei ole päivitetty

Tavoite

Työntekijöiden tietojen päivittäminen muuttuneiden liikennesääntöjen osalta.  

Hinta

Hinta 80 eur/hlö + alv24%

Yrityskohtainen ryhmähinta sovitaan erikseen. 

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ennakoiva ja taloudellinen ajaminen, B-ajokorttiluokka

Kohderyhmä

Yritykset ja kunnat, joiden työntekijät ajavat työssään työnantajan autoilla.

Sisältö

Koulutus muodostuu lyhyestä teoriaopetuksesta sekä ajo-opetuksesta joko radalla tai maantiellä/kaupungissa. Toteutus sovitaan toimeksiantajan kanssa erikseen. Koulutus voidaan toteuttaa joko oppilaitoksen tai toimeksiantajan kalustolla.

Tavoite

Ennakoivan ajamisen koulutus, jonka tavoitteena on pienentää yrityksen ajoneuvojen polttoaineen kulutusta, päästöjä ja onnettomuuksien määrää sekä siten parantaa liikenneturvallisuutta. 

Hinta

Koulutuksen hinta sovitaan tapauskohtaisesti toimeksiantajan kanssa. 

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ajotaidon arviointi, B-ajokorttiluokka

Kohderyhmä

Yritykset ja kunnat, joiden työntekijät ajavat työssään työnantajan autoilla.

Tavoite

Työntekijän ajotaitojen arviointi henkilöautolla ja ajotaitojen kehittämistarpeiden määrittäminen. Toimeksiantajan kanssa voidaan sopia erikseen mahdollisista erityisistä tarkkailukohdista, kuten taloudellinen ajaminen.

Sisältö ja toteutus

Kesto on 1 ajotunti (50 minuuttia). Ajotunti ja ajamisen arviointi toteutaan sovitussa ympäristössä. 

Hinta

75 eur/hlö + alv 24% (oppilaitoksen kalustolla)

60 eur/hlö + alv 24% (toimeksiantajan kalustolla) 

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

-----------------------------------------------------------------------------------------

REKRYTOINTIPALVELUT: Esivalinta

Kohderyhmä

Logistiikka-alan yritykset

Tavoite

Hakijoiden haastattelut ja suositukset. Ajo-oikeuden ja vaadittavien erityislupien voimassaolon tarkastus. Erikseen voidaan sopia toimeksianatjan kanssa muut vaadittavat selvitykset.

Sisältö ja toteutus

Hastattelut sovitulle määrälle hakijoita. Tomeksianatajalle toimitetaan kirjallinen raportti. 

Hinta

45€/haastateltava henkilö + alv 24%

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

-------------------------------------------------------------------------------------------

REKRYTOINTIPALVELUT: Ajotaidon arviointi

Kohderyhmä

Logistiikka-alan yritykset

Tavoite

Ajotaitojen arviointi osana rekrytointiprosessia. Yhden ajotunnin mittainen ajotaidon arviointiajo ja sen raportointi toimeksiantajalle. Arviointiajo voidaan suorittaa joko oppilaitoksen tai yrityksen kalustolla. Toimeksianatajan kanssa sovitaan ajettava alue ajoarvioinnin suorittamiseksi.

Sisältö ja toteutus

Kesto 1 ajotunti + raportointi

Hinta

90€/hlö + alv 24% (oppilaitoksen kalustolla)

60€/hlö + alv 24% (yrityksen kalustolla)

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

-------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRYTOINTIPALVELUT: Koulutussuunnitelman laadinta

Kohderyhmä

Logistiikka-alan yritykset

Tavoite

Valitun henkilön ja työnantajan kanssa käydään läpi koulutushistoria ja lupakorttien voimassaolon tilanne. Keskustelun perusteella laaditaan koulutussuunnitelma ja aikataulu.

Sisältö ja toteutus

Kesto 0,5-1 h. 

Hinta

30€ + alv 24%. Hinta hyvitetään työnantajalle, mikäli koulutuspaketti hankitaan Aikuiskoulutuskeskukselta.

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

-------------------------------------------------------------------------------------------

REKRYTOINTIPALVELUT: Ammatitaidon testaus

Kohderyhmä

Logistiikka-alan yritykset

Tavoite

Logistiikka-alan ammattitaidon testaus osana rekrytointiprosessia. Toiminnallinen testi ja sen sisältö sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Testiin voi kuulua ajamista, kuorman käsittelyä, asiakaspalvelua, ajoneuvon käsittelyä, trukin ajamista tms.

Sisältö ja toteutus

Kesto on 2 h.  Toteutusaika ja -paikka sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Testiin käytetään siihen sopivaa kalustoa.

Hinta

160€/hlö + alv 24%

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

----------------------------------------------------------------------------------------------

REKRYTOINTIPALVELUT: Trukkikoulutus

Kohderyhmä

Logistiikka-alan yritykset

Tavoite

Varmistetaan osaaminen henkilölle, jolla on jonkin verran trukkikokemusta, mutta ei trukkikorttia.

Sisältö ja toteutus

Trukkiteorian kirjallinen koe sekä trukkiajokoe. Molemmat osiot hyväksytysti suorittaneelle myönnetään trukkikortti.

Kesto 2 h. Toteutetaan Aikuiskouluskeskuksen tiloissa ja kalustolla.

Hinta

120€/hlö + alv 24%

Lisätietoja ja yhteydenotot

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, kalle.sarlund@kvlakk.fi, puh. 0400 631 212

--------------------------------------------------------------------------------------------