Lataa pdf...
Turvallisuusneuvonantajan koulutus

Turvallisuusneuvonantajan koulutus valmentaa Trafin turvallisuusneuvonantaja tutkintoon (lkt 1-9). Käytännönläheisessä koulutuksessa opit käyttämään ja hyödyntämään lakikokoelmakirjaa harjoitusten avulla. Saat asiantuntijalta käytännön neuvoja yrityksesi toimintaan.

Koulutuksen ajankohta

Kysy lisätietoja oppilaitoksesta

Koulutuksen kesto

3 päivää

Hinta

670 € (sis. alv 24%)

Mihin tarvitaan turvallisuusneuvonantajaa?

Suomen lainsäädännössä asia on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (27.3.2002/274). Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä säädösten perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä. Vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan myös pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista sekä muuta toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta. (http://www.trafi.fi/tietopalvelut/vaaralliset_aineet/turvallisuusneuvonantaja)

HUOM!

Ota koulutukseen mukaan uusin painos Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikokoelmasta 2015 (www.edita.fi). Kirja ei sisälly hintaan. Tutustu etukäteen kirjan eri osioiden sisältöihin. Erityisesti kannattaa paneutua sisällysluetteloon kirjan alussa ja johdanto-osaan sivuilla 83-95. Lisäksi suositellaan tutustumista liitteiden A,B ja C sisällysluetteloon, sivut 96-104. Etukäteen tutustuminen helpottaa asioiden oppimista ja lakikohdan löytämistä, mikä varsinaisessa turvallisuusneuvonantajan kokeessa on välttämätöntä.

Turvallisuusneuvonantajan tutkintoon on ilmoittauduttava 3 viikkoa ennen tutkintotilaisuutta, www.trafi.fi/turvallisuusneuvonantaja. Lisätietoja tutkinnosta saat Trafista, puh. 029 534 7127

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujien vähimmäismäärä toteutuu. Pidätämme oikeudet hintojen ja päivien muutoksiin.

Lisätietoja

toimialapäällikkö Kalle Sarlund, puh. 0400 631 212, kalle.sarlund@kvlakk.fi