Lataa pdf...
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu johtamis-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka toteuttavat organisaation strategiaa omalla vastuualueellaan. JYET ohjelman aikana on mahdollisuus suorittaa korkealle arvostettu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen johtamiskoulutus antaa valmiudet johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen joustavasti työn ohella henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunitelman (HOKS) mukaisesti. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto perustuu Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin. Tutkinnossa osaaminen osoitetaan näytöissä tutkinnon suorittajan omissa työtehtävissä.

Kenelle?

Eri alojen kokeneille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden työn keskeisiä osia ovat johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen sisältämä kehittämisnäkökulma takaa tehokkaan ja vaikuttavan tavan kehittää johtamisosaamista koko organisaatioon vaikuttavasti. Valmistava koulutus muodostuu 12 lähipäivästä ja soveltavista oppimistehtävistä. Koulutus kestää n. 1,5 vuotta. Koulutusohjelmaan voi osallistua myös ilman näyttötutkinnon suorittamista.

Seuraava koulutus alkaa 21.3.2019. Ota yhteyttä vastuukouluttajaan, tiedot löydät sivun alaosasta.

HOKS-tapaamiset helmikuun 2019 aikana.

Jos olet kiinnostunut vain tietyistä koulutuksen osioista, voit osallistua valitsemiisi teemakokonaisuuksiin. Ota yhteyttä ja räätälöimme koulutuksen juuri Sinulle sopivaksi.

Koulutuksen sisältö ja teemat

Pakollinen tutkinnon osa

Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Strategiatyön johtaminen
Projektin johtaminen
Työyhteisön kehittämisen johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Talouden johtaminen
Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Vallinnaisista osista valitaan kaksi.
Tutkinto tuottaa oikeuden korkeakouluopintoihin.

Jaksot 1, 1 pv, 21.3.2019
Orientaatio JET –ohjelmaan 

 • Henkilökohtaiset kehittymistavoitteet
 • Organisaation tavoitteet
 • Tutkintoprosessin ohjaus ja orientaatio
 • työlainsäädäntö
 • Oppimisalusta

Jakso 2-3, 2 pv, 16. - 17.4.2019
Itsensä johtaminen, minä esimiehenä

 • Henkilöstön voimavarat käyttöön
 • Vastuualueiden organisointi
 • Rekrytointi

14.5.2019 klo 17 - 21
Työpaja, henkilökohtaiset suunnitelmat ja näyttöjen toteuttaminen

Jakso 4-5, 2 pv, 6. - 7.6.2019
360-asteen arviointi ja strateginen johtaminen

 • Johtamisen ja esimiestyön perusteet
 • 360 -arvioin perehdytys
 • Henkilökohtaisen kehittämisohjelman laatiminen
 • Käytännön työvälineitä henkilöstön johtamiseen ja esimiestyöhön
 • Toiminnan suunnittelu ja organisointi
 • Visiot ja tavoitteet
 • Yritysstrategia ja sen jalkauttamisen merkitys strategian onnistumiselle

Jakso 6,  1 pv, 6.9.2019
Talouden johtaminen
Yritystalouden perusteet

 • Tuloslaskelman ja taseen tulkinta sekä tiedon hyödyntäminen yrityksen johtamisessa
 • Yrityksen käyttöpääoman hallinta
 • Taloudellisten tunnuslukujen tulkinta

Jakso 7, 1 pv, 10.10.2019

 • 360-arvion  purku ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet

Jakso 8-9, 2 pv 9.-10.12.2019

Vuorovaikutustaidot, esiintyminen ja viestintä johtamistyössä
Työkyvyn johtaminen

 • Henkilökohtainen kehittyminen
 • Esimiehen viestinnän erityistaitoja
 • Sanaton viestintä
 • Työkyky ja jaksaminen
 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen jaksaminen - omien voimavarojen tiedostamine ja ylläpitäminen

Jakso 10-11, 2 pv, 12.-13.3.2020
Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen

 • Valmentava johtaminen
 • Tiimin johtaminen
 • Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen
 • Kehityskeskustelun toteuttaminen
 • Onnistunut palautteen anto

Lähijaksojen lisäksi opintoihin kuuluvat tutkinnon suorittamispäivät ja arviontikeskustelut, jotka sovitaan henkilökohtaisten suunnitelmien etenemisen mukaan.

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Hinta

 • Oppisopimuskoulutuksena maksuton osallistujille. Oppisopimus edellyttää työnantajalta opiskelijan ohjausta ja työssäoppimisen arviointia.
 • Yksityishenkilö 960 €. Tutkintomaksun voit maksaa joustavasti osissa.
 • Yritykset 2960 € + alv 24%
 • 360-asteen johtamisarvioinnin toteutus ja raportit yksityishenkilöt 230 €, yritykset 185 € + alv. 24 % 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

vastuukouluttaja Liena Silen, liena.silen@kvlakk.fi, puh. 040 482 6770