Lataa pdf...
Isännöinnin erikoisammattitutkinto

Monimuotokoulutus

Koulutusaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuksen kesto on noin 1 - 1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Tutkintokoulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etä- ja verkko-opinnoista sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.

Koulutuspaikka

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu hyvin henkilöille, jotka jo toimivat isännöinti- tai kiinteistöalalla. 

Tutkinnon suorittanut voi toimia isännöitsijänä, kiinteistömanagerina, johto-, asiantuntija- tai kehitystehtävissä isännöintiyrityksessä, kiinteistön omistajayhteisössä tai omistaja- tai käyttäjäpalveluja tuottavassa yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen tavoitteet

Isännöinnin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vaativissa isännöinnin tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Hänellä on edellytykset vastata kokonaisvaltaisesti kiinteistökohteiden toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa noudattaen sovittua strategiaa. Hän osaa johtaa vaativan kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta tavoitteellisesti. Hän osaa laatia isännöintikohteelle palvelusuunnitelman, johtaa palveluverkostoa, viestiä vuorovaikutteisesti sekä tuottaa myönteistä asiakaskokemusta ja lisäarvoa sidosryhmilleen.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaneella on erityisen vahvaa osaamista isännöinnin kehittämisessä, perusparannus- ja korjaushankkeiden hallinnassa tai yrityksen johtamisessa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinto-opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näyttöinä käytännön työtehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat

Asiakaskokemuksen tuottaminen ja palveluverkoston hallinta

 • isännöintikohteen palvelusuunnitelman laatiminen
 • palveluverkoston kokoaminen isännöintikohteelle
 • isännöintikohteen palveluverkoston johtaminen
 • isännöintikohteen palveluiden kehittäminen

Tavoitteellinen kiinteistöjohtaminen

 • isännöintikohteen hallinnon johtaminen
 • isännöintikohteen talouden johtaminen
 • isännöintikohteen teknisen elinkaaren johtaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi tutkinnon osa)

 • kehittämissuunnitelma isännöinnistä
 • toimiminen isännöitsijänä vaativassa korjaushankkeessa
 • pakollinen tutkinnon osa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista, osaamistavoitteista ja ammattitaidon osoittamistavoista voi katsoa isännöinnin erikoisammattitutkinnon perusteista, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689875

Haku 

Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkintokoulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etä- ja verkko-opinnoista sekä itsenäisistä oppimistehtävistä.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen

Hinta

Koulutuksen hinta on 720 €. Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia ja yhden tutkinnon osan hinta on 240 €. 

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on osallistujalle maksuton. Oppisopimus edellyttää työnantajalta opiskelijan ohjausta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointia.

Tutkinnon voi suorittaa myös pelkkinä näyttöinä. Kysy näyttöjen hintaa kouluttaja Leena Jäppiseltä.

Ammattitutkintostipendi   

 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle
 • edellyttää tutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa oloa vähintään viisi vuotta
 • alle 68 vuoden ikää
 • vakituista asumista Suomessa ja Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumista tutkinnon suorittamispäivänä ja stipendin hakemishetkellä
 • veroton kertakorvaus
 • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta

Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Jos stipendiä haetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista ja ylioppilastutkintoa

Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Lisätietoja

Koulutukseen liittyviä lisätietoja antaa kouluttaja Leena Jäppinen, puh. 0400 905 030 tai leena.jappinen@kvlakk.fi