Lataa pdf...
Isännöinnin ammattitutkinto

Monimuotokoulutus

Koulutusaika
Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuksen kesto on n. 1-1,5 vuotta riippuen tutkinto-opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Jokaiselle opiskelijalle rakennettaan yksilölliset ja joustavat opintopolut ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Koulutuspaikka
Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kohderyhmä
Isännöinnin ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka jo toimivat isännöitsijän tehtävissä tai ovat siirtymässä alalle. Koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen vaatii alan työ- tai harjoittelupaikan. Tarvittaessa oppilaitos auttaa harjoitteluympäristön hankinnassa. Koulutus edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa perusvalmiudet isännöitsijän tehtävissä ja suorittaa isännöinnin ammattitutkinto asunto-osakeyhtiön, toimitilan tai vuokratalon isännöinnissä.

Koulutus antaa valmiudet toimia kiinteistöalalla, isännöintitoimistoissa ja kiinteistöjä omistavissa organisaatioissa.

Tutkinnon suorittaminen

Päätavoitteena on valmentaa tutkinto-opiskelijoista käytännön isännöintitehtävien ammattilaisia, jotka hallitsevat alansa ydintehtävät sekä keskeisen lainsäädännön vaikutukset työhönsä. Oma työyhteisö tulee tuntea siten, että pystyy toimimaan oma-aloitteisesti vaihtelevissa työtehtävissä. Oma-aloitteisuus merkitsee myös itsearviointikykyä.           

Isännöinnin ammattilaiselta edellytettävä ammattiosaaminen osoitetaan näyttötutkintona aidoissa työelämän tilanteissa. Tutkintoon valmennus perustuu henkilökohtaistamiseen, jossa otetaan huomioon mm. opiskelijan työkokemus, koulutus, lähtötaso, oppimistyyli ja elämäntilanne.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja niiden osaamistavoitteet käyvät ilmi isännöinnin ammattitutkinnon perusteista, 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3667908/reformi/rakenne 

Haku koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etä- ja verkko-opinnoista ja opittujen asioiden soveltamisesta omaan isännöintityöhön. 

Avaa sähköinen hakulomake

Osana oppimista voi olla myös koulutussopimus työpaikalla järjestettävää koulutusta yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelijakohtaiset oppimäärät voivat vaihdella aiemmin hankitun osaamisen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan

Hinta

Koulutuksen hinta on 280,00 €. Tutkinnosta voi suorittaa myös tutkinnon osia ja yhden tutkinnon osan hinta on 94,00 €.

Koulutuksen voit maksaa joustavasti osissa. 

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi myönnetään, jos on suoritettuna ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. Stipendiä ei voi saada korkeakoulututkinnon perusteella.

Lisäksi ammattitutkintostipendin saamisen edellytyksenä on, että stipendin hakija asuu vakinaisesti Suomessa ja hän kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä. Hakijan tulee myös olla alle 68-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä.

Ammattitutkintostipendin suuruus 1.1.2018 alkaen on 400 euroa.

Jos stipendiä haetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista ja ylioppilastutkintoa.

Lisätietoja: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

Lisätietoja

Koulutukseen liittyviä lisätietoja antaa kouluttaja Leena Jäppinen
puh. 0400 905 030 tai leena.jappinen@kvlakk.fi.