Puhtauspalvelualan koulutus

Alan työ on itsenäistä ja työpäivät vaihtelevia, joten oma-aloitteellisuus, joustavuus ja hyvä fyysinen kunto ovat eduksi. Ammattitaitoisella työntekijällä on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan, suuntautua jatko-opintoihin tai perustaa oma yritys. Alan työtehtävissä pidetään huolta ihmisten ja elinympäristön terveellisyydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Työhön kuuluu puhtauspalvelualantehtäviä erilaisissa kohteissa mm. majoitusliikkeissä, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, tuotantolaitoksissa, liikennevälineissä sekä kodinomaisissa laitoksissa ja yksityiskodeissa.

Lisätietoja:

kouluttaja Vuokko Aalto, vuokko.aalto@kvlakk.fi, puh. 040 161 9327