Hyvinvointiteknologiaosaaja (TE-koulutus 683027)

Koulutus alkaa 4.3.2019.

Koulutuspaikka: Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Kuvaus
Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu teknisillä tuotanto- ja/tai teknisillä kaupanaloilla työskennelleille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä sosiaali- ja terveysalan-, kotityöpalvelun koulutuksen käyneille tai alalle aikoville ammatillisen osaamisen täydennys- ja lisäkoulutukseksi. Koulutus on tarkoitettu alalle soveltuville työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, joilla on riittävät opiskeluvalmiudet, kiinnostus teknologia-alaan eikä terveydellisiä rajoitteita alan työtehtäviin. Koulutukseen hakeutuvan suomen kielitaidon tason on oltava vähintään B.2.1.

Lisätiedot
Mitä saat?

Koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet toimia hyvinvointiteknologian osaajana monialaisessa sosiaali- ja terveysalan työympäristössä. Saat uutta tietoa työmenetelmien ja välineiden sekä materiaalien käytössä. Osaat toimia asiakaslähtöisesti teknologiaa hyödyntäen. Näet ja koet uusimpien ja innovatiivisten tietoteknisten hyvinvointiteknologioiden mahdollisuudet. Kurkistamme myös lähitulevaisuuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Saat tilaisuuden astua hyvinvointialan digitalisaation aallonharjalle samalla itse kehittyen ammatillisella uralla.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 20 osaamispistettä (osp). Opetus ja ohjaus toteutuvat mm. reaaliaikaisena verkko-opetuksena, käytännön case-opintoina, yritysvierailuina ja työpajatyöskentelyinä. Koulutuksen aikana syvennyt teknologisten välineiden käyttöön ja asiakasohjaukseen. Työpaikalla toteutat työelämä- ja asiakaslähtöisen kehittämistehtävän. Koulutuksen aikana on mahdollista perehtyä henkilökohtaisen työhyvinvoinnin toteutukseen teknologian keinoin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa selvitellään myös aikaisempi osaamisesi ja taitosi sekä mahdolliset tuen tarpeesi.

Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset:

Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) ennen hakemuksen jättämistä:
https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf
Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi.

Koulutukseen hakeutuminen

Hae koulutukseen TE-palveluiden (te-palvelut.fi) Oma asiointi-verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella. Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan "Tarkemmat perustelut". Koulutukseen valitaan hakemuksen sekä haastattelun perusteella, joten omat perustelut ovat tärkeät. Kerro, mitä työtä haet aktiivisesti ja miten mielestäsi tämä koulutus edesauttaisi sinua tavoitteen saavuttamisessa.

Tietoja työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702 ma-pe 9-16.15 tai sähköpostitse koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Hakuaika koulutukseen päättyy 13.2.2019.

Voit seurata koulutushakemuksesi tilannetta TE-palveluiden Oma asiointi-verkkopalvelusta, koulutushakemusteni tilanne -kohdasta.


Lisätietoja:

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
Tuija Teitto, vastuukouluttaja
tuija.teitto@kvlakk.fi
puh. 040 648 2299

Te-keskuksen valtakunnallinen koulutusneuvonta
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-16.15)